1. Kliendi andmed
2. Makseinfo
3. Numbrite arved
4. Makseinfo välispankadest

1. Kliendi andmed
2. Makseinfo
3. Teenuste ülevaade
4. Makseinfo välispankadest

  • Miinimumarvega kaasnevad kõned - väljapoole Diili tehtud kõnede KAT (kõnealustustasu) esimesed 100 minutit, pakettide Diil49 ja Diil99 puhul on siin alati 0.-
  • Miinimumarvele lisandunud kõned - kõned, mis on miinimumarvet ületanud. Siia sisse arvestatakse ka nende kõnede KAT (kõnealustustasu) paketi Hinnajälgija ja Diil 69 puhul.
  • Lisanduvad kõned Diililt Diilile - pakettide Diil49, Diil69+, Diil80, Diil99 ja Diil99+ puhul on siin eraldi reana kirjas kui palju on räägitud peale miinimumarve täitumist teistele Diilidele. Hinnajälgija ja Diil69 paketi puhul on kirjas need kõned Diililt Diilile, mis on räägitud peale 600 tasuta minuti täitumist + nende kõnede KAT (kõnealustustasu). Pakettide Diil59 ja Diil70 puhul kõik Diilidele tehtud kõnede kõnealustustasud.
  • Kliendikonto seisuga – summa, mis kuulus tasumisele eelmise perioodi (kuu) lõpus
  • Perioodi laekumised – summa, mille klient on eelmisel perioodil (kuul) tasunud
  • Perioodi arved – viimase perioodi (kuu) eest esitatav arve
  • Kuulub tasumisele – summa, mis kuulub tasumisele