Ühenduse loomine hädaabinumbritega (112)

Diil tagab oma sidevõrgu kaudu tasuta ühenduse loomise riigisiseste hädaabinumbritega ning Euroopa ühtse hädaabinumbriga 112.

Võrgu mittetöötamise korral tuleb mobiiltelefonist eemaldada SIM-kaart. Sel juhul valib mobiiltelefon hädaabinumbrile helistamiseks mõne teise hetkel samas piirkonnas kättesaadava võrgu.

SMSi teel saab Häirekeskuse poole pöörduda alates 01.01.2012.

Diil tagab hädaabinumbritele helistajate asukohainfo riigisisesele hädaabiteenistusele, häirekeskusele ja julgeolekuasutustele elektroonilise side seaduses sätestatud korras.