Krediidilimiit

Klientidele esitab Diil (edaspidi Sideettevõtja) teenuseid krediidipõhimõttel. Kliendil on õigus kasutada teenuseid krediidilimiidi ulatuses ja ta kohustub tasuma teenuste eest tagantjärele vastavalt esitatud arvele, kui Sideettevõtja ei lepi kliendiga kokku teisiti.

Sideettevõtja teenused hõlmavad nii Sideettevõtja poolt pakutavaid üldkasutatavaid sideteenuseid kui ka nendega seonduvaid Sideettevõtja poolt vahendatavaid teenuseid, sh maksed mobiiliga. Kõik kliendile osutatud teenused ja nende maksumused kajastuvad kliendile esitatud arvel.

Krediidilimiit

Krediidilimiit on kliendile kehtiv rahaline piirsumma, milleni klient saab kasutada Sideettevõtja teenuseid krediiti. Krediidilimiit lähtub kliendi staatusest, staažist ja maksekäitumisest. Krediit hõlmab kõiki kliendile osutatud teenuseid, mis on rahaliste vahenditega katmata. Välismaal valitud ja vastuvõetud kõnede ning kasutatud teenuste maksumus arvutatakse pärast roaming-partnerite poolt saadetud informatsiooni laekumist. Seetõttu ei pruugi jooksva kuu krediidis kajastuda välisriigis tehtud kõnede ja teenuste maksumus.

Krediidilimiidi määrad on: 

esmaliitunud erakliendile 60 €
esmaliitunud ärikliendile 120 €

Kliendile, kes on Sideettevõtja teenuseid kasutanud üle 6 kuu, rakendub dünaamiline krediidilimiit, mis kujuneb vastavalt kliendi senisele teenusekasutusele. Väikese teenusekasutuse korral on tagatud krediidilimiit: 

erakliendile  60 €
ärikliendile 120 €  

Sideettevõtjal on õigus võimaldada kliendile eeltoodust erinevat krediidilimiiti või osutada teenuseid rahaliste piiranguteta. Samuti on Sideettevõtjal õigus üldtingimustes toodud juhtudel mitte osutada konkreetsele kliendile teenuseid võlgu.

Oma kehtiva krediidilimiidi suuruse saab klient teada:

Diili iseteenindusest
Helistades kliendiinfo numbril 13445
Pöördudes Telia esindusse

Krediidi jälgimine

Klient on kohustatud ise jälgima talle kehtivat krediidilimiiti ja teenusekasutust ning tegema Sideettevõtjale ettemakseid krediidilimiiti ületavate teenuste eest. Kui kliendi numbritele osutatud teenuste maksumus ületab talle kehtivat krediidilimiiti ja klient ei ole teinud ettemakset, võib Sideettevõtja nõuda kliendilt vajaliku summa tasumist. 

Krediidilimiidi ületamisel on Sideettevõtjal õigus kliendile mitte võimaldada jätkuvalt teenusekasutust krediiti ja piirata side kliendi telefoninumbri(te)le. Sideettevõtja teavitab klienti sidepiirangust, selle põhjusest ja ajast SMS-lühisõnumiga, saates selle vähemalt ühele kliendi numbrile või helistab kliendile. Nõutud summa(de) tasumisel taasavab Sideettevõtja kliendile mobiilside. 

Klient saab infot oma teenusekasutuse kohta:

Diili iseteeninduses alajatotuses Arved-Jooksva kuu saldo.
Tellides saldoinfo SMS-na (sms-info 1711)
Helistades kliendiinfo lühinumbril 13445
Pöördudes Telia esindusse