Helistamine välismaal

Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks ja välismaal mobiilsideteenuste kasutamiseks peab eelnevalt olema tellitud rahvusvaheline teenus. Teenus tuleb täiendavalt tellida Diili iseteenindusest, Diili infotelefonilt 13 445 või Telia esindustest ja sellel puudub tellimis- ja kuutasu.

Rahvusvahelist teenust saab tellida minimaalselt üheks kalendripäevaks. Eestist välisriigi numbrile helistades ja roamingteenuseid kasutades on minutihinnad kasutatava teenuspaketi minutihindadest erinevad.

 

 • Välisoperaatorid ja roaming-hinnad

 • Välisriigis vastuvõetud kõned

 • Arve

 • Ettemaks

 • Välisriigist välisriiki (sh. Eestisse) helistamine

 • Helistamine asukohamaa telefonidele

 • Välisriigist enda kõneposti helistamine

Andmeside välismaal

Välismaal olles on võimalik kasutada kahte tüüpi roamingu andmesideteenust: datakõne ning pakettandmeside. Pakettandmeside alla kuuluvad andmekandjatena GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA. Datakõne võimaldab kasutada WAP-i, Mobiil-internetti ja teisi Interneti sissehelistamisteenuse vahendusel.

Datakõne maksustatakse kui kõne Eestisse (kestvuse põhiselt). Pakettandmeside ühenduse abil kasutatud teenuseid mõõdetakse ja arveldatakse andmemahu põhiselt (sõltuvalt operaatorist näiteks 1 kB täpsusega, 50 kB täpsusega vms). Iga operaatori võrgus kehtiv andmeside arveldamise samm ja hind on toodud roaminghinnakirjas.

 • Pakettandmeside

 • Andmeside Euroopa Liidu riikides

 • Andmeside päevalimiit väljaspool Euroopa Liidu riike

 • Nädalapakett

 • Andmeside kuulimiit välismaal

Diili koduleheküljel olevad orienteeruvad roaminghinnad on arvutatud välisoperaatoritelt saadud informatsiooni alusel ning Diil ei vastuta neis toimuvate muudatuste eest. Toodud hinnad sõltuvad valuutakursi kõikumistest ega ole arve koostamise aluseks.

Hinnad

30. aprillist 2016 rakendub Euroopa Liidus (EL) uus rändlustasude regulatsioon, mille kohaselt tohivad EL´i mobiilioperaatorid küsida rändlusteenuste eest EL riikides üleminekuperioodil (kuni 14.06.2017) siseriiklikku hinda, millele lisandub fikseeritud suuruses lisatasu. Diil rakendab hetkel vaid ühte lubatud hinnakomponenti – regulatsioonikohast lisatasu, mis kehtib rändluses EL´i riikides väljahelistatud ja vastuvõetud kõne, sõnumi saatmise ja kasutatud MB eest. Vastavad tasumäärad ja hinnastamistingimused on toodud allpool.

RIIGID, KUS EUROOPA LIIDU REGULEERITUD RÄNDLUSHINNAD KEHTIVAD:

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) järgmiste riikide operaatorite võrkudes: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Lisaks kehtivad reguleeritud rändlustasud veel järgmiste riikide operaatorite võrkudes: Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan.

Šveitsis ja Fääri saartel saad kasutada reguleeritud hinnaga mobiilset interneti.

Monacos EL´i regulatsioonikohased rändlustasud ei kehti, tutvu Monaco hindadega siin.

*Põhja-Küprosel levib Türgi operaatori Turkcell võrk ning maksustamine toimub vastavalt nende hinnakirjale. Türgis ei ole rändlusteenuste hinnad Euroopa Liidu poolt reguleeritud.

HELISTAMINE JA SÕNUMITE SAATMINE

Reisides ülalnimetatud EL riikides, saad nüüd helistada hinnaga 0,06 €/min. Kõne kestust arvestatakse ja maksustatakse 1-sekundislie täpsusega, minimaalne kõne maksumus on 30 sekundi maksumus.

Kõnedele saad nimetatud EL´i riikides vastata kõigest hinnaga 0,013 €/min. Vastuvõetavate kõnede kestust arvestatakse ja maksustatakse 1-sekundilise täpsusega.

Sõnumeid saad saata EL´i riikides hinnaga 0,024 €/ühik.

Kui reisid küll Euroopa Liidus, aga helistad sealt riiki, kus EL´i reguleeritud rändlustasud ei kehti, on helistamise ja sõnumi hind siintoodust erinev (kehtib selles välisriigis valitud operaatori rändlusteenuste hinnakiri). Olenevalt välisriigist, kus kõne tehakse, ja selle kõne suunast, jääb kõneminuti hind enamasti vahemikku 0,19-5 €. Tutvu hinnakirjaga siin.