Teenustasud

 

Tehing Hind
Liitumine  
teenindaja vahendusel 4 €
iseteeninduses 0 €
Liitumine numbriliikuvuse raames tulijale 0 €
Liitumislepingu ümbervormistamine  
teenindaja vahendusel 4 €
iseteeninduses 0 €
Diil kõnekaardi vormistamine lepinguliseks Diili kliendiks  

teenindaja vahendusel

4 €

iseteeninduses 0 €
Paketivahetus  
teenindaja vahendusel 4 €
iseteeninduses 0 €
Lepingu peatamine kuni 12 kuuks (mittemüüdav alates 13.10.2016) 7 €
Ajutine lepingu peatamine*  
tellimistasu 1,992 €
kuutasu 1,62 €
Tähtajalise kohustuse või lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasud:  
Tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasu 12 kuud: 76,69 €
Tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasu 18 kuud: 115,04 €
Tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasu 24 kuud: 153,38 €
Lepingu 30 päeva jooksul ülesütlemise käsitlustasu 7,67 €
Telefoninumbri vahetus 7 €

Telefoninumbri valik vabade numbrite hulgast

teenindaja vahendusel

iseteeninduses

 

10 €

0 €

SIM-kaardi vahetus

teenindaja vahendusel

iseteeninduses

 

7 €

0 €

Igakuine kõnede eristus numbri kohta paberkandjal 2,30 €
Ühekordne GPRS eristus koondarve kõikide telefoninumbrite kohta 0 €
Ühekordne GPRS eristuse väljavõte ühe telefoninumbri kohta 0 €
Ühekordne kõnede eristus  
teenindaja vahendusel 10 €
iseteeninduses 0 €

Ühekordne kõnede eristus koondarve kohta

teenindaja vahendusel

iseteeninduses

 

10 €

0 €

Ühekordne teenuste eristus numbri kohta iseteeninduses 0 €
Ühekordne teenuste eristus koondarve kohta iseteeninduses 0 €
Arve tellimine 0 €
Koopia eelmise kuu arvest 0 €

Koopia varasemate kuude arvetest ühe kuu kohta

paberkandjal

iseteeninduses

 

10 €

0 €

Maksegraafiku sõlmimise tasu  
teenindaja vahendusel 10 €
iseteeninduses 0 €
Tagatisraha 200 €
Mobiilse interneti sulgemine
8,004 €
Interneti mahu muutmine  
mahu suurendamine 0 €
mahu vähendamine teenindaja vahendusel 0 €
mahu vähendamine iseteeninduses 0 €
Kõnede ja SMS mahu muutmine  
mahu suurendamine 0 €
mahu vähendamine teenindaja vahendusel 0 €
mahu vähendamine iseteeninduses 0 €

*Teenuse esmakordsel tellimisel rakendatakse kuutasu soodustust 90 päevaks 0 €. Kuutasu soodustust ei rakendata teenuse korduval tellimisel, kui eelmise soodustusega ajutise lepingu peatamise teenuse aktiveerimisest on möödas vähem kui 360 päeva. Seda ka juhul, kui kliendi poolt tellitud eelmise Ajutise lepingu peatamise teenuse periood oli lühem kui 90 päeva.