Teenindustoimingud


Liitumine

Teenindaja vahendusel 4 €
Iseteeninduses 0 €
Numbriliikuvuse raames tulijale 0 €

Liitumislepingu ümbervormistamine

Teenindaja vahendusel 4 €
Iseteeninduses 0 €

Diil kõnekaardi vormistamine lepinguliseks Diili kliendiks

Teenindaja vahendusel 4 €
Iseteeninduses 0 €

Paketivahetus

Teenindaja vahendusel 4 €
Iseteeninduses 0 €

* Ajutine lepingu peatamine

Tellimistasu 1,99 €
Kuutasu 1,62 €

Tähtajalise kohustuse või lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasud

Tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasu 12 kuud 76,69 €
Tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasu 18 kuud 115,04 €
Tähtajalise lepingu ennetähtaegse lõpetamise käsitlustasu 24 kuud 153,38 €

Telefoninumbri vahetus

Telefoninumbri vahetus 7 €

Telefoninumbri valik vabade numbrite hulgast

Teenindaja vahendusel 10 €
Iseteeninduses 1,62 €

SIM-kaardi vahetus

Teenindaja vahendusel 7 €
Iseteeninduses 1,62 €

Igakuine kõnede eristus

Igakuine kõnede eristus numbri kohta paberkandjal 2,30 €

Ühekordne GPRS eristus

Ühekordne GPRS eristus koondarve kõikide telefoninumbrite kohta 0 €
Ühekordne GPRS eristuse väljavõte ühe telefoninumbri kohta 0 €

Ühekordne kõnede eristus

Teenindaja vahendusel 10 €
Iseteeninduses 0 €

Ühekordne kõnede eristus koondarve kohta

Teenindaja vahendusel 10 €
Iseteeninduses 0 €

Teenuste eristus

Ühekordne teenuste eristus numbri kohta iseteeninduses 0 €
Ühekordne teenuste eristus koondarve kohta iseteeninduses 0 €

Arve tellimine

Arve tellimine 0 €

Koopia eelmise kuu arvest

Koopia eelmise kuu arvest 0 €

Koopia varasemate kuude arvetest ühe kuu kohta

Paberkandjal 10 €
Iseteeninduses 0 €

Maksegraafiku sõlmimise tasu

Teenindaja vahendusel 10 €

Tagatisraha

Tagatisraha 200 €

Mobiilse interneti sulgemine

Mobiilse interneti sulgemine 8,00 €

Interneti mahu muutmine

Mahu suurendamine 0 €
Mahu vähendamine teenindaja vahendusel 0 €
Mahu vähendamine iseteeninduses 0 €

Kõnede ja SMS mahu muutmine

Mahu suurendamine 0 €
Mahu vähendamine teenindaja vahendusel 0 €
Mahu vähendamine iseteeninduses 0 €

Seadmetega seotud nõustamine

Tunnihind 40 €

Arveldamine toimub 15 minuti kaupa. Konkreetse teenuse osutamine sõltub tehnilise võimaluse olemasolust vastavas esinduses.


* Teenuse esmakordsel tellimisel rakendatakse kuutasu soodustust 90 päevaks 0 €. Kuutasu soodustust ei rakendata teenuse korduval tellimusel, kui eelmise soodustusega ajutise lepingu peatamise teenuse aktiveerimisest on mõõdas vähem kui 360 päeva. Seda ka juhul, kui tellitud eelmise Ajutise lepingu peatamise teenuse periood oli lühem kui 90 päeva.