Maksete ajatamine 

Maksepikendus

Maksepikendust on kliendil võimalik taotleda arve maksetähtaja kuu jooksul. Maksetähtaja pikendamist on võimalik taotleda maksimaalselt 21 päeva võrra.

Kui kliendi teenusekasutus ületab talle kehtivat krediidilimiiti, on maksepikenduse vormistamise eelduseks krediidilimiiti ületava summa tasumine.

Maksetähtaja pikendamist ei ole võimalik taotleda arvetele, mis on koostatud kuu sees krediidilimiidi ületuse põhjusel. Samuti ei saa avaldust esitada kliendid, kel on ainult järelmaksuteenus.

Avalduse vastuvõtmisel jääb kliendi mobiilside avatuks kuni uue kokkulepitud maksetähtajani juhul, kui kliendi teenusekasutus ei ületa krediidilimiiti. Krediidilimiidi ületamisel või uueks tähtajaks summa mittelaekumisel rakendub krediidipiirang.

Kõige mugavam on avaldust teha Diili iseteeninduses, kus saab taotlusele kohese vastuse. Samuti saab avaldust esitada Telia esinduses või saata e-kirja teel. Oluline on märkida, millise kuupäevani maksepikendust soovitakse. Vastus avaldusele antakse hiljemalt avalduse laekumisele järgneval tööpäeval kas telefoni teel või SMS lühisõnumiga.


 

Maksegraafik

Maksetähtaja ületanud arveid võimaldab Diil tasuda maksegraafiku alusel. Maksegraafikut on võimalik sõlmida kestusega kuni 12 kuud.

Maksegraafiku saab koostada Diili iseteeninduses ning Telia esindustes. Maksegraafiku sõlmimiseks on  vajalik tasuda sissemakse, mille suurus lähtub graafiku kestusest. Maksegraafiku koostamine on tasuline.

Mobiilside taasavatakse pärast võlasumma lõplikku laekumist (juhul, kui on kehtivaid lepinguid). Kui graafikujärgsed osamaksed ei laeku kokkulepitud tähtpäevadeks, kaotab maksegraafik kehtivuse ja Diil jätkab võlahalduse tegevustega.

Kliendile, kellel on lisaks sideteenustele ka kehtiv(ad) järelmaksuteenuse leping(ud), võimaldame maksete ajatamist ainult sideteenustele. Seejuures tasub klient järelmaksuteenuse eest vastavalt talle esitatud igakuisele arvele.

Juhul, kui kliendi võlgnevus on üle antud inkassofirmale kohtuvälise menetluse läbiviimiseks, soovitame maksegraafiku sõlmimiseks pöörduda inkasso poole. Kohtumenetluse korral Diil maksegraafikut ei sõlmi.