Numbriliikuvus

Numbriliikuvus tähendab võimalust vahetada mobiilsideoperaatorit oma mobiiltelefoninumbrist loobumata.

Telefoninumbrist loobumine oli ebamugav protsess - sageli oli number käigus olnud nii kaua, et selle vahetamine ei olnud mõeldavgi. Nüüd saad Diili kliendiks tulles oma telefoninumbri alles jätta - mistahes operaatori klient Sa oled.
 

Kuidas tulla Diili kliendiks oma numbriga?

 • Tule Telia esindusse. Kui oled eraklient, saad liituda ka iseteeninduses.
 • Sõlmi Diiliga liitumisleping, anname Sulle tasuta uue SIM-kaardi või toome kaardi kohale (kui liitud iseteeninduses).
 • Diil lõpetab Sinu eest senise kehtiva lepingu teise operaatoriga.
 • Diil teavitab Sind 3 päeva jooksul numbri ületoomise kuupäevast.
 • Teisaldamiskuupäeva hommikul vaheta vana SIM-kaart uue Diil SIM-kaardi vastu.

Kuidas numbri ületoomine täpselt toimub?

 • Numbri ületoomine võib kokku kesta 7-9 kalendripäeva alates Diiliga uue liitumislepingu sõlmimisest (iseteeninduses liitumise korral lepingute ja SIM-kaardi kohaletoimetamisest).
 • Sel ajal teenus kliendile ei katke ja telefoniga saab endiselt rääkida ning kasutada enamikku muid teenuseid.
 • Diil teavitab Sind SMS-iga täpsest numbri ületoomise kuupäevast ja kellaajast 7-9 kalendripäeva jooksul alates Diiliga liitumislepingu sõlmimisest.
 • Numbri ületoomine teisest võrgust toimub reeglina öösel kell 03:00. Sel ajal ajal võib olla maksimaalselt 15 minutit sidekatkestust.
 • Numbri lõpliku ületoomiseni tagab side endine operaator, alates uue SIM-kaardi tööle hakkamisest aga juba uus operaator.

Miks võib numbri ületoomine ebaõnnestuda?

 • Liitumisleping ei ole numbri kasutaja nimel.
 • Tegemist on kõnekaardi numbriga, millega ei saa operaatorite vahel liikuda.
 • Tehnilised põhjused: näiteks ei saa teisaldada GSM faksi ja GSM Data numbreid, numbreid, mis kasutavad Mobiilse kontori paketti, kaksiknumbrit, Twin-SIMi jne.
 • Numbri ületoomisel on esitatud valeinfot (näiteks numbri omanik ei ole õige vms).
 • Klient loobub numbri ületoomise soovist ise (vastav avaldus tuleb esitada vähemalt 3 tööpäeva enne lõplikku numbri ületoomise kuupäeva).
 • Endine liitumisleping on vana operaatori juures lõpetamata (klient ei volita Diili tema nimel lepingut lõpetama ega tee seda ka ise etteantud tähtaja jooksul).

Numbri ületoomise katkemisest ja selle põhjustest teavitatakse klienti SMS-i teel.

Numbri ületoomise alustamiseks pöördu alati lähimasse Telia esindusse või liitu iseteeninduses, lisainfo saamiseks helista infotelefonile 13445!

Oma numbri numbriliikuvuse kohta leiad infot Tehnilise Järelvalve ameti kodulehelt

Kuidas minna teise mobiilsideoperaatori kliendiks oma numbriga?

 • Tule Telia esindusse.
 • Sõlmi Diiliga tingimusliku liitumislepingu lõpetamise kokkulepe (NLL).
 • Nüüd on klient vaba endale valima sobivat mobiilside operaatorit. NLL kehtib 30 kalendripäeva. Kui selle aja jooksul ei ole vastuvõtva operaatori poolt numbriliikuvuse protsessi algatatud, siis numbriliikuvuse protsess katkeb ja kliendil taastub endine liitumisleping endistel tingimustel.

Kuidas numbri üleviimine täpselt toimub?

 • Kui klient vormistab numbriliikuvuse protsessi uue operaatori juures samal päeval, siis numbriliikuvuse aeg on 7-9 kalendripäeva. Sel ajal teenus kliendile ei katke ja telefoniga saab endiselt rääkida ning sõnumeid saata.
 • Numbri üleviimine teise võrku toimub reeglina öösel kell 03:00. Sel ajal võib olla maksimaalselt 15 minutit sidekatkestust.
 • Numbri lõpliku üleviimise tagab side endine operaator, alates uue SIM-kaardi tööle hakkamisest aga juba uus operaator.

Tingimused Diiliga sõlmitavasse liitumislepingu lõpetamise kokkuleppesse (NLL).

Liitumislepingu lõpetamise kokkulepe on sõlmitud edasilükkavate tingimustega ja jõustub hetkest, mil sideettevõtja on lõpetanud seoses numbri teisaldamisega kliendile sideteenuste osutamise liitumislepingus märgitud numbrile.

Kokkulepe ei jõustu, kui klient ei ole 30 päeva jooksul sõlminud kokkuleppes märgitud numbri suhtes liitumislepingut teise sideettevõtjaga või kui kokkuleppes märgitud numbrit ei ole võimalik teisaldada.

Miks võib numbri üleviimine ebaõnnestuda?

 • Tegemist on kõnekaardi numbriga, millega ei saa operaatorite vahel liikuda.
 • Tehnilised põhjused: näiteks ei saa teisaldada GSM faksi ja GSM Data numbreid, kaksiknumbrit, Twin-SIMi jne.
 • Klient loobub numbri üleviimise soovist ise (vastav avaldus tuleb esitada vähemalt 1 tööpäev enne lõplikku numbri ületoomise kuupäeva)

Numbri üleviimise katkemisest ja selle põhjustest teavitatakse klienti SMS-i teel.

Numbri ületoomise alustamiseks pöördu alati lähimasse Telia esindusse, lisainfo saamiseks helista infotelefonile 13445!

Oma numbri numbriliikuvuse kohta leiad infot Tehnilise Järelvalve ameti kodulehelt