Operaatoripäring

Saamaks teada, millisele operaatorile konkreetne mobiilinumber kuulub, soovitame kasutada Tehnilise Järelvalve Ameti numbripäringu lehekülge.