PIN-koodid

SIM-kaardil on kaks (2) PIN-koodi (Personal Identification Number): PIN ja PIN2.

Kõigil Diili SIM-kaartidel on algne PIN-kood 0000. PIN-kood võimaldab turvata ligipääsu SIM-kaardile ning seepärast tuleb koheselt algne PIN-kood uue vastu vahetada järgnevalt:

senine PIN-kood uus PIN-kood uus PIN-kood

PIN2-kood võimaldab juurdepääsu osale SIM-kaardi teenustest. Kõigil uutel Diili SIM-kaartidel on algne PIN2-kood 1111. PIN2-koodi on võimalik muuta järgnevalt:

vana PIN2-kood uus PIN2-kood uus PIN2-kood

PIN-koode võib muuta ka telefoni vastavat menüüd kasutades. Enamikel mobiiltelefonidel on seda võimalik teha menüüs "Turvaseaded" (vaata enda mobiiltelefoni kasutamisjuhendit).

Telefoni siselülitamisel küsitakse alati PIN-koodi. PIN-koodi saab valesti sisestada kuni 3 korda, kolmanda korra järel kaart blokeeritakse ja seda saab avada ainult PUK-koodi abil.