Juhitav numbrinäit

Juhitav numbrinäit võimaldab Sul enne helistamist otsustada, kas näidata kõne vastuvõtjale oma telefoninumbrit või mitte. Teenus on kasulik siis, kui soovid mõnele kõne vastuvõtjale oma telefoninumbrit näidata ja mõnele mitte.

 

Teenuse tellimisel saab valida, kas vaikimisi on telefoninumbri näitamine lubatud või keelatud. "Vaikimisi" tähendab seda, et kuni vastupidise valikuni toimib tehtud valik: vaikimisi lubatud valiku korral numbrit näidatakse, vaikimisi keelatud valiku korral numbrit ei näidata.

Numbrinäitu saad juhtida:Diil Säästuäss

  • operaatori teenuse koodiga,
  • telefoni menüü kaudu.


Numbrinäidu juhtimine operaatori teenuse koodiga

Enne numbri valimist tuleb numbri ette sisestada vastav kood:

  • #31# – keelab oma numbri näitamise selle kõne korral, kui vaikimisi on numbri näitamine lubatud.
  • *31# – lubab oma numbri näitamise selle kõne korral, kui vaikimisi on numbri näitamine keelatud.

Enamkasutatavate telefoninumbrite korral võib salvestada need numbrid telefoni mällu koos koodiga *31# (lubab) või #31# (keelab).
Numbrinäidu juhtimine telefoni menüü kaudu toimub vastavalt mobiiltelefoni kasutusjuhendile.