Parkimine

Mobiilne parkimine on kõige mugavam parkimisvõimalus, mille lihtsuses ja käepärasuses võid hõlpsasti ise veenduda.

 

Võõras linnas parkimispileti ostmise võimaluse otsimine on nii tülikas kui aeganõudev. Selle asemel piisab parkimistsooni kindlaks tegemisest ning lühisõnumi saatmisest ning Sinu auto ongi pargitud.
Kui parkimine kestab plaanitust kauem, siis ei pea parkimispileti pikendamiseks enam auto juurde minema. Mobiiliga parkides piisab lühikõnest numbrile 1901, mis automaatselt pikendab parkimist.

Parkimisteenust saavad kasutada Diili lepingulised era- ja ärikliendid ning kõnekaartide kliendid.

NB! Juhul, kui teenuse kasutamisel tekib tõrkeid, palume probleemide operatiivseks lahendamiseks koheselt helistada Diili kliendiinfo numbril 13445.

Palun ära lahku auto juurest enne kui oled veendunud, et parkimise alustamine õnnestus. Kui mingil põhjusel ei ole mobiilselt võimalik parkimist alustada, ei vabasta see Sind parkimise eest maksmisest. Sellisel juhul soovitame parkimise eest tasumiseks kasutada teisi maksemooduseid, näiteks on võimalik osta parkimispilet parkimisautomaadist.

 • Parkimiseks vajalikud numbrid

 • Parkimise alustamine

 • Parkimise lõpetamine

 • Parkimise pikendamine ja limiit

Parkimise teenustasu on 0,32 €.

Parkimistsoonides kehtiv hind ja maksustamispõhimõte on määratud linnade/valdade vastava kohaliku omavalitsuse ja eraalades vastava parkimise korraldaja poolt.

Tsoonides, kus kehtib 24h/tasu, arvestatakse parkimistasu vastava tunni/minuti arvestusega kuni 24 h/tasu täitumiseni.

Parkimistsoonide ja hindadega tutvu siin.

Suletud ehk kinnise ala parkla on piiratud tasulise parkimise ala, mis on suletud tõkkepuu või väravaga. Tõkkepuud/väravat on võimalik juhtida mobiiltelefoni abil.

Teenust saavad kasutada kõik Diili kliendid.

Kui telefoni numbrile on avatud parkimise teenus, lisatakse parkimistasu mobiili arvele. Juhul, kui parkimisteenus ei ole avatud (kõnekaardi kasutajad, välisoperaatori kliendid), saab parkimise eest tasuda kaardimaksega.

Parkimise alustamisel tõkkepuuga/väravaga piiratud parklas:

 • Helista tõkkepuul/väraval olevale numbrile

 • Tõkkepuu/värav avaneb

 • Saabub SMS teavitus parkimise alustamise ja makseviisi kohta parkimise lõpetamisel (mobiilimakse, kaardimakse).

NB! Parklasse ei tohi siseneda ilma, et oleks helistatud tõkkepuul/väraval olevale parkimise alustamise numbrile, isegi kui tõkkepuu/värav on avatud.

Helistamiseta ei alustata parkimise maksustamist ja hiljem ei ole võimalik parklast väljuda!

Parkimise lõpetamisel tõkkepuuga/väravaga piiratud parklas:

 • Helista väljumisala juures tablool asuvale numbrile

 • Makseviisist (mobiilimakse, kaardimakse) teavitatakse parklasse sisenemisel

- tasumisel mobiilimaksega lisatakse parkimise maksumus mobiili arvele

- tasumisel kaardimaksega tuleb teostada kaardimakse, jälgida terminali ekraanil olevaid juhiseid.

 • Peale õnnestunud kaardimakset avaneb parkla tõkkepuu/värav

 • Saabub SMS-teavitus parkimise kestvuse ja maksumuse kohta.

NB! Parklast ei tohi väljuda ilma, et oleks helistatud tablool näidatud numbrile, isegi kui tõkkepuu/värav on avatud.

Helistamiseta tablool olevale parkimise lõpetamise numbrile ei lõpetata parkimise maksustamist!

Parkimise hind kujuneb:

 • Tõkkepuu/värava avamine 0,02 € km-ga

 • Parkimise teenustasu 0,32 € km-ga.

Parkimistasu vastavalt parklas kehtivale hinnakirjale. Probleemide korral on suletud ala parkimise infotelefon 82828000.

EMT parkimisrakendus PARGI.EE  toimib Android, iOS ja Windows Phone 8 operatsioonisüsteemiga telefonidel. Rakendus on tasuta alla laetav vastavalt Google Play'st,  AppStore'st või Windows Store'st.

Rakendus pakub ülevaate kõikidest parkimistsoonidest, muutes parkimise alustamise ja lõpetamise mõnusalt kiireks. Uute parkimistsoonide lisandumisel või tingimuste muutumisel uuendatakse rakenduse sisu automaatselt (rakendust ei ole vaja uuendada).

Kas parkimise lõpetamine kipub ununema?
Enam mitte, kuna rakendus tekitab telefoni ekraani ülaossa ikooni, mis tähistab aktiivset parkimist. Iga kord, kui kasutad telefoni helistamiseks või e-kirjade lugemiseks märkad ka aktiivset parkimist.

Rakendus annab ülevaate kuni kuue kuu parkimise tehingutest ja info aktiivse parkimise maksumuse kohta. Ülevaate oma kõikidest m-parkimistest pikema aja jooksul saab veebilehelt www.pargi.ee.

Rakendus toimib üle andmesideühenduse, kuid osa funktsionaalsusest on dubleeritud, näiteks andmeside tõrke korral on võimalik parkimist alustada SMS'ga ja lõpetada kõnega.
Rakenduse kasutamisel jälgi kindlasti ka Sulle saabuvaid parkimist puudutavaid SMS teavitusi, mis informeerivad Sind parkimise limiidi täitumisest, lõppemisest ja annavad muud olulist informatsiooni.
 

Vaata parkimisäppi Pargi.ee tutvustavat lühivideot:


 

 • Rakenduse leidmine, installeerimine ja seadistamine

 • Funktsionaalsus

 • Kasutaja tuvastamine

 • Parkimise alustamine

 • Aktiivne parkimine

 • Parkimise lõpetamine

 • Parkimistsoonide kasutamine

 • Limiidid ja parkimise pikendamine

 • Aktiivse parkimise meeldetuletus

 • Parkimistehingute ülevaade

 • Lisainfo ja kontaktid