Kõneteenusnumbrid

Kõneteenusnumber on lisateenus, mis võimaldab teenuse osutajal pakkuda Telia klientidele teenuseid telefoni teel ning määrata oma sisuteenusele eritariif.

„Hinnad" alt leiad Telia sidevõrgus avatud kõneteenusnumbrite loetelu koos hindadega, mis annab ülevaatliku pildi erinevate teenuse osutajate poolt pakutavatest teenustest.

NB! Kõneteenusnumbritele helistamisel kehtib fikseeritud tasu (tavahind):

 • mobiiltelefonilt 0,2278 €/minut km-ga
 • lauatelefonilt kõnealustustasu 0,0312 €/kord + 0,0222 €/minut km-ga

Tavahinnaga kõneteenusnumbrite puhul kõne alguses eraldi hinnateavitust ei toimu - hind on fikseeritud Telia hinnakirjas punkt 7: Hinnakirja üldosa  

Kõneteenusnumbritele helistamise hind ei sõltu kliendi poolt valitud teenuspaketist, vaid on kõikidele helistajatele ühene.

Erandiks on:

 • kõneteenusnumbrid, millele helistamine on tasuta:
  seadusest tulenevalt – kõik 800-teenusnumbrid
  sisuteenuse pakkuja valikul – 3-5 kohalised lühinumbrid
 • televisiooni saadetes kasutatavad hääletusnumbrid (mängu registreerimised; küsimustele vastamised jms), milledele rakendub ühenduse hetkest ainult eritariif (reeglina kõne hind)

Kõnekestust arvestatakse ja maksustatakse sekundipõhiselt (minutihinna korral) ja kõnepõhiselt (kõne hinna korral).

Annetusnumbrite puhul on kõne 10 algussekundit (teavituse aeg) helistajale tasuta, annetuse summa rakendub pärast teate kuulamist 11. sekundist. Kliendi arvel näidatakse ainult maksustatavat kõne ja selle kestust (üle 10 sekundi kestvaid kõnesid).
Annetuse summad on käibemaksuvabad ja kantakse täies mahus üle annetusprojekti läbiviijale.

Kõneteenusnumbrid on:

 • 3-5 -kohalised lühinumbrid kujul 11x - 19xxx – helistamise hind sõltuvalt teenuse osutaja otsusest on tavahinnaga või eritariifiga või tasuta
 • 800-teenusnumbrid kujul 8002xxx - 8009xxx; 10-11-kohalised rahvusvahelised 800-numbrid – helistamine tasuta
 • 900-teenusnumber kujul 900xxxx - 9009xxx – helistamine eritariifiga
 • Kui teenuse osutaja pakub tasulist teenust, lisandub eritariif (kas kõne- või minutihind) tavahinnale 11. kõnesekundist ning 10 algussekundi jooksul on teenuse osutaja kohustatud helistajat teavitama lisanduvast eritariifist.