Sõnumid

Sõnumeid on kahte liiki: tekstipõhised (SMS) või pildi- ja videopõhised (MMS).

Mõlemat tüüpi sõnumeid võid saata mobiililt mobiilile. Lisaks saad Diili iseteeniduses SMS saata ning korraga kuni 50 saajale.Eritasulised SMS-teenusnumbrid

Diil on teenuse vahendaja ega vastuta teenuse sisu eest. Välismaalt SMS-teenusnumbritele saadetud SMS-ide hinnale lisandub välisoperaatori sõnumi saatmise tasu.

SMS-teenusnumbrid

SMS

Sõnumite hind Eestis sõltub Sinu kasutusel olevast paketist. Sama hind kehtib ka Eestist välismaa tavahinnastusega numbrile SMS-i saatmisel

SMS saatmine

Ühe SMS-lühisõnumi pikkus on kuni 160 tähemärki koos tühikutega. See eeldab ladina tähestiku kasutamist ilma erimärkideta. Erimärkideks ei loeta tähti ä, ö, ü.

Kui telefoni lühisõnumi seadetes on sõnumivorminguks “UNICODE”, märgikodeering on “täielik tugi” või kehtib mõni muu valik, mis võimaldab sõnumiga saata ka õ-tähte, siis sõnumi korral, mis sisaldab õ-tähte, on maksimaalne sõnumi pikkus kuni 70 tähemärki.

Sarnaselt õ-tähele võivad sõnumi pikkust lühendada ka teised ladina tähestiku erimärgid.

Vene tähestikus sõnumite saatmisel on sõnumi pikkuseks alati maksimaalselt 70 tähemärki. Juhul, kui edastatakse 70 tähemärgist pikem sõnum, edastab telefon selle info mitme sõnumina.

Tänapäeva telefonidega on võimalik saata ka tunduvalt pikema tekstiga sõnumeid kui 160 tähemärki. Selline sõnum paistab nii saatjale kui vastuvõtjale ühe pika sõnumina, kuid edastatakse telefoni poolt võrgule tavapäraste lühikeste sõnumitena. Sellest tulenevalt maksustatakse pikad sõnumid vastavalt telefoni poolt välja saadetavale sõnumite arvule. Telefon ise otsustab saatmise ajal, kas ja kuidas ta sõnumi “tükeldab”. Enamikel telefonidel on sõnumi kirjutamise ajal ekraanil võimalik saada infot, mitme standardse sõnumina edastatakse Sinu poolt saadetav tekst. Täiendavat infot leiad oma telefoni kasutusjuhendist.

SMS-lühisõnumeid on võimalik saata kõigile Eesti mobiilsideoperaatorite telefoninumbritele ja enamikele roamingpartnerite klientidele eeldusel, et adressaadi mobiiltelefon võimaldab saadetud sõnumeid vastu võtta.

Saatja saab ise oma telefonilt määrata edastatava sõnumi säilitamise aja sõnumikeskuses, juhuks kui vastuvõtja telefon ei ole kättesaadav (maksimaalselt 7 ööpäeva).

SMS-lühisõnumi saatmise ja telefoni menüüs navigeerimise täpse juhendi leiad oma telefoni kasutamisjuhendist. Tekstiteateid saab sisestada otse mobiiltelefoni klaviatuurilt ning salvestada vajaduse korral SIM-kaardi või telefoni mällu.

SMS seaded

Reeglina on telefon ja SIM-kaart kohe valmis SMS-e saatma. Midagi eraldi seadistama ei pea. Juhul aga, kui SMS-ide saatmine ei õnnestu, tasub telefonis kontrollida üle “sõnumi seaded”:

Veendu, et sõnumikeskuse number (Short Message Service Centre) oleks +3725099000 (see ei ole telefoninumber). Kui oled selle numbri kord juba salvestanud, pole hiljem enam tarvis salvestamist korrata.

Kontrolli, et telefoni menüüs “Sõnumi seaded” oleks valitud sõnumi määranguks Tekst. Sõltuvalt telefoni tüübist võib määranguks olla ka Standard voi 0 (Protocol ID).

Sea telefon lühisõnumi saatmise/kirjutamise režiimi ja kirjuta oma sõnum.

Vali menüüst “Sõnumi saatmine”, vali telefoniraamatust kontakt või sisesta telefoninumber ning saada sõnum ära.

Sõnumi saabumisest annab mobiiltelefoni displeil märku sümbol ümbrik või mõni muu indikaator. Vilkuv ümbrik näitab, et SIM-kaardi sõnumimälu on täis ning uute sõnumite vastuvõtmiseks tuleb osa vanemaid sõnumeid kustutada.

NB! Sõnumit lugedes näeb vastuvõtja saatmise kellaaega, kuupäeva ja saatja telefoninumbrit. Saatja numbri nägemist ei ole võimalik keelata ka juhitava numbrinäidu korral.

Raport SMS-ile

Raporti abil on Sul võimalik kontrollida, kas saadetav sõnum jõudis kohale või on tekstikeskuses ootel.

Raportit soovitame kasutada siis, kui vastuvõtja mobiiltelefon on välja lülitatud või võrgu teeninduspiirkonnast väljas. Kui vastuvõtja saabub võrgu teeninduspiirkonda või lülitab telefoni sisse, edastatakse talle sõnum ja Sulle raport sõnumi kohalejõudmisest. Uute telefonide puhul saab raporti nõude seadistada “sõnumi seaded” menüüs.

Vanemate telefonide puhul tuleb raporti tellimiseks lühisõnumi saatmisel talitada järgnevalt:

  • Kirjuta SMS-i ette raporti tellimise kood *0#
  • Saada sõnum ära (vajadusel salvesta ka sõnumimällu)
  • Mõne aja pärast saabub Sinu mobiiltelefonile sõnumi raport.

NB! Sõnumivormingut “UNICODE”, õ-tähte või vene tähestikku kasutades ei saa teenuse tellimist koodiga kasutada. Sõnumi maksimaalne pikkus koos sõnumi alguses oleva koodiga võib olla kuni 160 tähemärki, muidu viivitust ei arvestata ja sõnum läheb kohe kohale tavasõnumina.

SMS viivitusega

Lühisõnumi kirjutamisel on võimalik määrata ka selle kättetoimetamise viivituse aega. Viivitust soovitame kasutada siis, kui vajalikul sõnumi saatmise ajal oled hõivatud või olukorras, kus seda on raske teha (näiteks autoroolis).

Viivituse tellimiseks tuleb lühisõnumi saatmisel talitada järgnevalt:

  • Kirjuta SMS-lühisõnumi ette viivituse tellimise kood *V X# (X asemel kirjuta sõnumi edastamise viiteaeg tundides (1-167 tundi). Ära unusta tühikut V ja numbri vahel!)
  • Saada lühisõnum ära (vajadusel salvesta ka sõnumimällu).
  • Määratud aja pärast saadetakse sõnum tekstikeskusest saajale.

NB! Sõnumivormingut “UNICODE”, õ-tähte või vene tähestikku kasutades ei saa teenust kasutada.

SMS raporti ja viivitusega

Lühisõnumi viivitamist on võimalik kombineerida raporti saamisega. Selleks tuleb talitada järgnevalt:

  • Kirjuta SMS-lühisõnumi ette kood *0*V X# (X on viivituse arv tundides (1-167h ). Ära unusta tühikut V ja numbri vahel!)
  • Saada lühisõnum ära (vajadusel salvesta ka sõnumimällu)
  • Määratud aja pärast saadetakse sõnum tekstikeskusest saajale ja Sulle raport.

NB! Sõnumivormingut “UNICODE”, õ-tähte või vene tähestikku kasutades ei saa teenust kasutada.

Start SMS

Diili lepingulistel klientidel on võimalus saata iseteenindusest oma sõpradele ja tuttavatele SMS-teavitus oma uuest Diili telefoninumbrist, telefoninumbri lisandumisest või numbri muutumisest.

Teavitada saab 30 kalendripäeva jooksul alates uue liitumise sõlmimisest või olemasoleva numbri muutmisest nii Diili, Telia, Elisa kui ka Tele2 kliente.

Teavitamine on tasuta.

Võimaluse kasutamiseks tuleb siseneda Diili iseteenindusse. Selle avalehel on otsetee sõnumite saatmise lehele ning info, mitu päeva on veel võimalus tasuta teateid saata.

MMS

Pilte ja muusikat sisaldavaid sõnumeid nimetatakse MMS-ideks (Multimedia Messaging Service).

Diili võrgus võid saata kuni 1 MB ehk 1024 kB suuruse MMS-i. Üheks multimeediasõnumiks loetakse kuni 100 kB (k.a.) suurust sõnumit. Juhul, kui sõnumi andmemaht ületab antud mahu, arvestatakse tasu mitme sõnumi eest.

Ühe MMSi saatmise hind sõltub kasutusel olevast teenuspaketist. MMS-ide vastuvõtmine on tasuta.

MMS-i saab saata nii teisele mobiiltelefonile kui ka e-posti aadressile. Kuidas täpsemalt MMS-i saata, uuri oma telefoniga kaasa tulnud kasutujuhendist.

Kui MMS sõnum ei avane seadmes, kuvab ekraanil vastava teate. Nii võib juhtuda nt kui sõnum on suurem ja mobiil ei kohanda seda väiksemaks või on telefonil internetiühendus deaktiveeritud jne. Sellisel juhul saad MMS vaadata MMS-halduskeskkonnas.

MMSi seaded

Kõige lihtsam on saata lühisõnum SEADED MMS lühinumbrile 1711. Mõne aja pärast saabub vastus määrangutega, mis tuleb aktsepteerida ja salvestada. Juhul, kui telefon küsib, kas saabunud määrangud ka aktiveerida, vasta jaatavalt.

Kui automaatne häälestamine Sinu telefonile ei sobi, helista infotelefoni ja küsi nõu.