Telia Reisikindlustus

Ootamatute ebameeldivate leevendamiseks saad Diili kliendina välisriiki jõudes tellida SMS-i või Telia Travel äpiga reisikindlustuse. Reisikindlustus hüvitab kulud, mis kaasnevad ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga, samuti lennu hilinemise või pagasi kaotsiminekuga.


 • Parim hind 1,85 €/päev
 • Hakkab kohe kehtima
 • Kehtib kogu maailmas
 • Võimalik tellida ka üheks päevaks (kruiisid)
 • Kindlustuse maksumuse tasud telefoniga

Kindlustuskaitse sisaldab
KindlustuskaitsedKindlustuse summa
Kindlustuskaitsed
Meditsiiniabi
Kindlustuse summa
100 000 €
Kindlustuskaitsed
Õnnetusjuhtum reisi ajal
Kindlustuse summa
10 000 €
Kindlustuskaitsed
Reisi ärajäämine (ooteaeg 2 päeva)*
Kindlustuse summa
2000 €
Kindlustuskaitsed
Reisile poolelijätmine (ooteaeg 24h)
Kindlustuse summa
1000 €
Kindlustuskaitsed
Reisile hilinemine (ooteaeg 24h)
Kindlustuse summa
500 €
Kindlustuskaitsed
Pagas
Kindlustuse summa
700 €
Kindlustuskaitsed
Õigusabi
Kindlustuse summa
2000 €

*Telia Travel äpi kaudu saad lisaks tavapärasele reisikindlustusele osta ka reisi ärajäämise kaitse.

Lae äpp siit

Kindlustusteenuse pakkuja on IF P&C Insurance AS. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvu teenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.

Telia Reisikindlustuse tingimused (TRM20181). Lisainfo telefonil 7330700

Reisikindlustuse tellimine
1,85 €/päev
 • Telia Reisikindlustuse ühe päeva hind on 1,85 €/päev
 • Reisi ärajäämise kaitse Telia Travel äpist* 1 €/päev
 • *Tellides kindlustuse enne reisi Telia Travel äpist on võimalik lisaks osta reisi ärajäämise kaitse + 1 €/päev (kehtib ooteaeg 2 päeva).

 • Telia Reisikindlustust saad tellida üheks kuni kolmekümneks päevaks.
 • Mitmekesi reisides saad ühelt mobiiltelefonilt kindlustada nii ennast kui ka kõiki pereliikmeid ja sõpru kuulimiidiga kuni 100 €.
 • Kuulimiiti saad suurendada 100 euro võrra, saates sõnumi LIMIIT numbrile +372 733 0700.
 • Kindlustuskaitse saab isik kelle isikukood on kirjutatud saadetud tellimuses (nii SMS sõnumis kui Telia Travel äpist edastatud tellimuses).
 • Telia Reisikindlustuse maksele lisandub sõnumi saatmise hind välismaal. Kui soovid tingimustega tutvuda mobiiltelefoni vahendusel, siis Telia Travel äpis on seda võimalik teha ilma internetti kasutamata.

Telia Reisikindlustuse lepingu saad sõlmida:

 1. Saates SMS-i
  • kindlustuslepingu sõlmimise SMS tellimus tuleb saata hiljemalt 12 tunni jooksul alates reisikindlustust tutvustava sõnumi saamisest või välisriiki saabumisest;
 2. Telia Travel äpi kaudu:
  • ilma reisi ärajäämise kindlustuseta – kindlustuslepingu sõlmimise tellimus tuleb saata hiljemalt 12 tunni jooksul alates välisriiki saabumisest;
  • koos reisi ärajäämise kindlustusega – kindlustuslepingu sõlmimise tellimus tuleb saata nii, et reisi alguse ja teate saatmise vahele jääb vähemalt 2 kalendripäeva.

Reisile hilinemise ja reisi poolelijäämise kindlustusel kehtib ooteaeg 24 tundi.

SMS-iga tellmine

Saada Telia Reisikindlustuse pakkumisele vastussõnum PÄEVADE ARV+NIMI+PERENIMI+ISIKUKOOD

Näide: “1 MARILIIS MÄNNIK 47101010033”

Saadetud sõnumile saad vastussõnumiga kinnituse kindlustuslepingu sõlmimisest, sh info lepingu numbri, kogumaksumuse ja kehtivusaja kohta.

Travel äppiga reisikindlustuse tellimisel järgi juhiseid äpis.

Telia Travel äpp
Lisaks reisikindlustusele reisi ärajäämise kaitse!

Tellides kindlustuse enne reisi Telia Travel äpist on võimalik lisaks osta reisi ärajäämise kaitse +1 €/päev.

Telia Travel äpp võimaldab jälgida oma mobiilse interneti kasutust ja muuta limiite, osta reisikindlustust ning tutvuda sihtriigi infoga.

Äpp on mõeldud kasutamiseks Android ja Apple iOS tarkvaraga mobiiltelefonidele ning see on tasuta allalaetav Google Play-st ja Apple App Store‘st.

Äpp toimib osaliselt internetiühendust kasutamata, kuid enamiku teenuste kasutamiseks on vaja mobiilset internetti või WiFi ühendust. Äpi vahendusel on võimalik piirata mobiilse interneti kasutust.

Teenus on mõeldud eelkõige Diili ja Telia klientidele, kuid ka teiste sideettevõtjate kliendid saavad äppi kasutada (välja arvatud Telia Reisikindlustust ja Telia Roamingu teenuseid).

Kahjujuhtumi korral
+372 733 0700 (24h)

Kahjujuhtumi korral võta ühendust Telia Reisikindlustuse info ja kahjukäsitluse kontaktidel:

Telefoni ja e-posti vahendusel saad infot ja abi üle maailma 24h.

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS