15.05.2017

Diil tõstab paketi Diili Kuutasuline internet välismaal mahtu

Diili Kuutasuline internet välismaal pakett pakub alates 15. juunist sama raha eest kuus korda rohkem mobiilse interneti mahtu.

Diil muudab paketi Diili Kuutasuline internet välismaal tingimusi, mille tulemusena saab paketi senise mahu 1 GB asemel alates 15.06.2017 kasutada mahtu 6 GB. Paketi hind jääb seejuures samaks – 24,95 EUR. Kuutasus sisalduva mahu täitumisel teavitab Diil klienti SMS-iga ning rakendub rändlusteenuste hinnakiri. Euroopa Liidus maksab alates 15.06.2017 mobiilne internet 0,009 €/MB senise 0,06 €/MB asemel.

Üldtingimuste p 2.6.2 alusel võib Diil muuta teenuse tingimusi, kui selle tingib klientidele teenuse kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomine. Üldtingimustega saad tutvuda siit.

Teenuse muudatus jõustub kõigi paketi Diili Kuutasuline internet välismaal kasutamiseks sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 15.06.2017. Kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, on õigus antud paketi kasutamiseks sõlmitud leping leppetrahvita üles öelda, teatades sellest Diilile enne 15.06.2017.