09.02.2018

Diili kliendid kasutavad kõrgeima keskmise kiirusega mobiilset internetti

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) poolt läbi viidud mõõtmised näitasid, et kõrgeima keskmise kiirusega mobiilset internetti pakub Eestis Telia, kelle kvaliteetset võrku kasutab ka Diil.

Mõõtmised näitasid, et fikseeritud mõõtekohtades ulatus Telia Eesti 4G mobiilsidevõrgus keskmine allalaadimiskiirus 75,3 Mbit/s ja üleslaadimiskiirus 28,6 Mbit/s, mis mõlemad tähistavad Eestis parimat tulemust. Ka sõidu ajal tehtud mõõtmiste puhul olid kõrgeimad keskmised kiirused Telial, vastavalt 48,1 ja 17,3 Mbit/s.

66 protsendil mõõtmistest ulatus Telia võrgus allalaadimiskiirus üle 50 Mbit/s (fikseeritud kohtades), sõidu ajal saavutati enam kui 50 Mbit/s kiirus 38 protsendil juhtudest.

Telia Eesti raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Lekk märkis, et läinud aastal teostas ettevõte oma mobiilivõrgus 868 arendustööd, mille tulemusena paranes mobiilsideteenuste kvaliteet sadades piirkondades üle Eesti. Kokku uuendas Telia eelmisel aastal 308 tugijaama ning lisas 4G mahte 323 olemasolevasse tugijaama. Lisaks sellele toimus terve rida sisevõrgu arendusi erinevate ettevõtete ja partnerite juures.

Telia jätkab ka sel aastal aktiivselt oma mobiilsidevõrgu arendamist.