25.04.2018

EL-i regulatsiooni tõttu muutuvad Diili kõnekaardi kasutustingimused

25. mail 2018 jõustub uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus, mis võimaldab klientidel senisest paremini hallata oma andmete kasutamist ja saada infot andmete töötlemise kohta. Järgnevad sellest tingitud muudatused Diili kõnekaartide kasutustingimustes ei mõjuta meie teenuste igapäevast kasutamist.

Diil muudab alates 25.05.2018 kõnekaartide kasutustingimusi, et viia need kooskõlla uue regulatsiooniga (p 3.2.3 alusel).

Seoses sellega:

  • hakkab kehtima „Privaatsusteade“, mis annab lihtsalt ja arusaadavalt infot, kuidas toimub andmete töötlemine Telias;

  • muutub kehtetuks seni andmete töötlemist kajastanud „Andmete kasutamise põhimõtted“;

  • Diili teenustega (sh sideteenustega) seotud andmetöötluse kohta kehtib edaspidi kasutustingimuste 5. peatükis „Andmete töötlemine ja kaitse“ sätestatu ning lisainfot saab privaatsusteatest.

Muudetud Kõnekaardi kasutustingimuste ja uue privaatsusteatega saate tutvuda alates 25.04.2018 Diili kodulehel.

Uued Kõnekaartide kasutustingimused jõustuvad kõigi Diili kõnekaardi klientidega sõlmitud sideteenuse lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 25.05.2018.

Diili kõnekaardi kliendil, kes ei soovi Diili kõnekaardiga teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral lepinguline suhe lõpetada, teavitades sellest Diili enne 25.05.2018. Sellisel juhul tagastab Diil kõnekaardi ettemaksu jäägi olemasolu korral selle kliendi poolt näidatud arveldusarvele.