10.05.2019

Euroopa Liidus reisides saab alates 12. juunist Diili kõnekaardi teenuseid kasutada samadel tingimustel nagu kodus

Meil on hea uudis Diil kõnekaardi klientidele. Alates 12. juunist 2019 saavad kõik Diili kõnekaartide kliendid kasutada oma hinnaplaani/paketti Euroopa Liidu riikides reisides (rändluses) koduvõrgu tingimustel: kõneminuteid ja SMSe kogumahus ja osa interneti mahust vastavalt rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtetele.

Sealjuures ühegi Diili hinnaplaani/paketi mahud ega hinnad ei muutu.

NB! Tasuta kõned Diililt Diilile on ainult Eesti-siseseks kasutamiseks.

Muudatus toimub automaatselt ja Diili kliendid ise ei pea selle jaoks midagi täiendavalt tegema. Küll aga peab enne välismaale reisimist veenduma, et rändlusteenus ehk roaming on aktiveeritud.

Diili hinnaplaani/paketi muudatus jõustub Telia kõnekaartide kasutustingimuste p 3.1 alusel. Tingimuste muutmise tingis eelkõige klientidele teenuste kasutamiseks täiendavate võimaluste loomine, hinnastamispõhimõtete ning ärikeskkonnaga seotud asjaolude muutumine.

Diili kõnekaardi klient, kes ei soovi muutunud tingimustel teenuse kasutamist jätkata, võib soovi korral Teliaga sõlmitud sideteenuse lepingu üles öelda, teavitades sellest Diili enne 12.06.19 kuupäeva.