Diili teenuste info ja töökorraldus eriolukorras


Kuna suurenenud viirusoht ning valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukord muudavad olulisel määral meie igapäevaelu, pani Diil oma klientidele kokku nõuanded, kuidas selles situatsioonis enda ja pere tegemisi planeerida.

Esinduste töö

Tänase seisuga on suurem osa Telia esindusi avatud, küll on lühendatud nende lahtiolekuaega ning esindused teenindavad kliente vahemikus kell 12-17. Hetkel oleme esindustes peatanud sularahatoimingud. Telia esinduste töötajad kasutavad kliendikontaktide vahel desinfitseerimisvahendeid, et viirusohuga seotud riske maandada. Seoses suurenenud viirusohuga võib Telia oma esinduste tööaega vajadusel piirata või esindusi sulgeda. See on vajalik, et kaitsta nii oma töötajaid kui kliente võimaliku nakatumise eest. Esinduse mittetöötamisel soovitame teha Diili-suunalisi toiminguid meie veebipõhises Diili iseteeninduses.

Rikked, tehnilised mured ja küsimused

Rikete ning muude tehniliste murede ja küsimuste korral on klientidele abiks tavapärased Telia ja Diili kanalid. Küll peab arvestama sellega, et kriisiolukorra tõttu võivad Telia ja Diili infoliinid olla tavapärasega võrreldes enam koormatud. Diili klientidele on endiselt avatud Diili infoliin 13445, samuti aitab erinevate küsimuste ja murede korral Diili kodulehelt.

Diili teenuste tellimine ja muutmine

Tulenevalt olukorrast soovitame erinevate teenuste tellimisel ja muutmisel ning kauba soetamisel kasutada e-kanaleid. Valdavat osa Diili pakutavatest teenustest saab tellida ja muuta meie veebipõhises iseteeninduses. Nii saab iseteeninduse vahendusel näiteks muuta oma mobiilse interneti- ja kõnepakette, tellida lisamahtu jne. Seadmete soetamisel on abiks aga Diili e-pood.

Arvete info ja tasumine

Soovitame kõikidel klientidel võimaluse korral saada infot arvete kohta ning tasuda arveid e-kanalite vahendusel. Selleks saab kasutada Diili iseteenindust.

Arve tasumiseks saab mugavalt kasutada ka pangalinke, mis asuvad kliendile saadetud e-kirja sisus või sõlmida püsimakseleping arvete tasumiseks kliendi poolt eelistatud pangas.