Diil internet arvutis

Diilist saad piiramatu kiirusega 4G interneti nii telefoni kui ka arvutisse


Diil Internet L

15 GB Andmemaht / 3 Mbit/s alla / 1 Mbit/s üles / 5,93 €

Andmemaht

15 GB

Kiirus alla

3 Mbit/s

Kiirus üles

1 Mbit/s

Hind kuus

5,93 €

Diil Internet XL

-50%
30 GB Andmemaht / 375 Mbit/s alla / 50 Mbit/s üles / 7,50 €

Andmemaht

30 GB

Kiirus

Hind kuus

Tavahind 15 €

Diil Internet XXL

-50%
60 GB Andmemaht / 375 Mbit/s alla / 50 Mbit/s üles / 9,50 €

Andmemaht

60 GB

Kiirus

Hind kuus

Tavahind 19 €


Muuda paketi mahtu
seade null intressiga


Lisainfo ja teenusedInternetipakettide hinnad
Diil Internet L
Diil Internet L Plus
Diil Internet XL
Diil Internet XXL
Andmemaht
Andmemaht
15 GB
Andmemaht
2 GB
Andmemaht
30 GB
Andmemaht
60 GB
Hind kuus
Hind kuus
5,93 €
Hind kuus
5,93 €
Hind kuus
7,50 €*
Hind kuus
9,50 €*
Allalaadimiskiirus
Allalaadimiskiirus
kuni 3 Mbit/s
Allalaadimiskiirus
kuni 375 Mbit/s
Allalaadimiskiirus
kuni 375 Mbit/s
Allalaadimiskiirus
kuni 375 Mbit/s
Üleslaadimiskiirus
Üleslaadimiskiirus
kuni 1 Mbit/s
Üleslaadimiskiirus
kuni 50 Mbit/s
Üleslaadimiskiirus
kuni 50 Mbit/s
Üleslaadimiskiirus
kuni 50 Mbit/s
Tellides seni kasutusel olnust suurema kuutasuga internetipaketi
Tellides seni kasutusel olnust suurema kuutasuga internetipaketi
tasuta
Tellides seni kasutusel olnust suurema kuutasuga internetipaketi
tasuta
Tellides seni kasutusel olnust suurema kuutasuga internetipaketi
tasuta
Tellides seni kasutusel olnust suurema kuutasuga internetipaketi
tasuta
Tellides seni kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta interneti
Tellides seni kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta interneti
tasuta
Tellides seni kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta interneti
tasuta
Tellides seni kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta interneti
tasuta
Tellides seni kasutusel olnust väiksema kuutasuga või kuutasuta interneti
tasuta
Võrgud
Võrgud
3G ja 4G
Võrgud
3G ja 4G
Võrgud
3G ja 4G
Võrgud
3G ja 4G
Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine
Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine
3,84 €
Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine
3,84 €
Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine
3,84 €
Kohalike kõnedega kõneteenuse avamine
3,84 €
Kõneminut tava mobiili- ja püsivõrkudesse
Kõneminut tava mobiili- ja püsivõrkudesse
0,12 €
Kõneminut tava mobiili- ja püsivõrkudesse
0,12 €
Kõneminut tava mobiili- ja püsivõrkudesse
0,12 €
Kõneminut tava mobiili- ja püsivõrkudesse
0,12 €
SMS saatmine tavahinnastusega võrkudesse
SMS saatmine tavahinnastusega võrkudesse
0,13 €
SMS saatmine tavahinnastusega võrkudesse
0,13 €
SMS saatmine tavahinnastusega võrkudesse
0,13 €
SMS saatmine tavahinnastusega võrkudesse
0,13 €
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min

* Diil Internet XL ja XXL pakettidele kehtib 50% kuutasu soodustus 12 kuud tähtajalise kohustuseta ning selle lõppedes rakendub hinnakirjajärgne tavahind.

Teenindustoimingud

Üldhinnakiri

Internet välismaal

Kui Sul on uued Diili kõnepaketid, siis need juba sisaldavad Euroopa Liidus kasutatavat internetimahtu.

Kui Su pakett ei sisalda Euroopa Liidus kasutatavat internetimahtu või sellest Sulle ei piisa, saad tellida 6 GB mahtu juurde Diili Kuupaketiga.

Väljaspool Euroopa Liitu saad osades riikides tellida nädalase paketi internetimahuga 400 MB – 1 GB.

Selleks, et interneti kasutus ootamatult suureks ei kujuneks kehtib Sulle mobiilse interneti limiit, lisaks sellele Euroopa Liidus nädalane kuulagi ja mõnes riigis väljaspool EL-i isegi päevalagi. Loe lisaks

Interneti lisamaht

Kui paketis sisalduv internetimaht on kasutatud, saad vajadusel internetimahtu juurde osta.

Sõltuvalt kasutusel olevast internetipaketist on võimalik tellida juurde 1 GB, 5 GB või 15 GB lisamahtu.

Lisamahtu saad juurde tellida vahelehe kaudu, iseteeninduses või SMS-iga.

Loe lisaks
Interneti limiit Eestis

Interneti limiit Eestis on numbripõhine tasuta teenus, mis võimaldab määrata maksimaalse andmeside arve kalendrikuus. Nii saad tagada, et ei saa interneti kasutamise eest suuremat arvet, kui oled eelnevalt määranud.

Halda interneti limiiti

Vaikimisi on limiiditase 30 €. Vajadusel saad valida limiiditasemeks ka 200 € või limiidi täiesti eemaldada. Limiidi eemaldamisel rakendatakse üldised Diili Interneti kasutamistingimused.

Limiidi hulka loetakse kuutasuta interneti mahukasutus ning paketis sisalduva mahu ületatavat kasutust. Limiidi hulka ei loeta Sinu paketis sisalduvat interneti mahtu ning interneti kasutust välismaal.

10 € täitumisel

Saadame alati märguande, kui oled jooksval kuul kasutanud kuutasuta internetiteenust vähemalt 10 € ulatuses. Ühenduste kasutamist on võimalik jätkata kuni limiiditaseme saavutamiseni.

Limiidi täitumisel

Teenus teavitab limiidi rakendumisest SMS-ga ja/või e-kirjaga.

Limiidi täitumisel katkestatakse olemasolev ühendus ja piiratakse andmeside ühenduste loomine Diili võrgus Eestis kuni kalendrikuu lõpuni, kui sa ise ei eemalda limiidikontrolli.

Uue kalendrikuu saabumisel on ühenduste loomine taas automaatselt võimalik.

Limiidi muutmine

Limiit hakkab aktiveerimise järgselt kehtima alates vastavasisulise SMS-i saabumisest. Kui määrata limiit, mis on väiksem kui selle kuu juba kasutatud teenus, siis edaspidine ühenduste loomine jooksval kuul ei ole võimalik.

Rakendunud limiiti saad SMS-ga eemaldada. Täpsema juhendi saad limiidi saabumisel SMS-ga. Juriidilisest isikust klientidel saab õiguslik või selleks volitatud isik juhtida kasutajate limiidi tõstmise õigusi.

Teenus on tasuta.

Interneti kasutustingimused
 • Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 375 Mbit/s alla ja 50 Mbit/s üles ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
 • Kuutasus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse teenuse allalaadimiskiirus 120 kb/s ja üleslaadimiskiirus 64 kb/s. Iga ületatud MB on sel juhul tasuta
 • Interneti kasutamiseks tuleb seadistada APN järgmiseks: internet.emt.ee
 • Andmemahtu pakettandmeside seansi kestel mõõdetakse ja arveldatakse 1 kB täpsusega
 • Internetipaketi kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul päevapõhiselt. Vahetuse kuul arvestatakse kuupõhist tasu suurema kuutasu järgi.
 • Ruuteri-, süle- ja tahvelarvutikomplektide tasu kujuneb valitud teenus(te)st ja seadmest.
 • Ruuterikomplekt: komplekti tingimustel ruuteri soetamisel saab teenusena juurde valida paketi alates Diili Internet XL.
 • Süle- ja tahvelarvutikomplekt: komplekti tingimustel sülearvuti või tahvelarvuti soetamisel saab teenusena juurde valida ükskõik millise Diili mobiilne internet arvutis paketi.
 • Diili internetiühenduse teenuste kasutamise tingimused EST | RUS | ENG
Internetipakettide tingimused
 • Internetipaketi kuutasu arvestatakse liitumise ja lõpetamise kuul päevapõhiselt. Vahetuse kuul arvestatakse kuupõhist tasu suurema kuutasu järgi.
 • Andmemahtu pakettandmeside seansi kestel mõõdetakse ja arveldatakse 1 kB täpsusega.
 • Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 375 Mbit/s alla ja 50 Mbit/s üles ning 3G seadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7 Mbit/s üles.
 • Kuutasus sisalduva andmemahu täitumisel piiratakse teenuse allalaadimiskiirus 120 kb/s ja üleslaadimiskiirus 64 kb/s. Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.
 • Kiiruse taastamiseks enne uue kalendrikuu algust saab osta lisamahtu.
 • Apn Interneti kasutamiseks: internet.emt.ee
 • Ruuteri-, süle- ja tahvelarvutikomplektide tasu kujuneb valitud teenus(te)st ja seadmest.
 • Ruuterikomplekt: komplekti tingimustel ruuteri soetamisel saab teenusena juurde valida paketi Diili Internet XL või XXL.
 • Süle- ja tahvelarvutikomplekt: komplekti tingimustel sülearvuti või tahvelarvuti soetamisel saab teenusena juurde valida ükskõik millise Diili mobiilne internet arvutis paketi.