Diili soodsad paketid

 • Kõneminuteid, sõnumeid piiramatult kogu Euroopa Liidus
 • Max kiirusel 4G internet

Diil5,99

250 MB internetti max kiirusel / kuumakse 5,99 €
Internetti max kiirusel

250 MB

250MB
Kõneminutid / sõnumid kogu Euroopa Liidus

piiramatult

Hind kuus

5,99 €

Diil8,99

1,5 GB internetti max kiirusel / kuumakse 8,99 €
Internetti max kiirusel

1,5 GB

500MB
Kõneminutid / sõnumid kogu Euroopa Liidus

piiramatult

Hind kuus

8,99 €

Diil13,99

Populaarseim
5 GB internetti max kiirusel / kuumakse 13,99 €
Internetti max kiirusel

5 GB

2GB
Kõneminutid / sõnumid kogu Euroopa Liidus

piiramatult

Hind kuus

13,99 €

Diil16,99

12 GB internetti max kiirusel / kuumakse 16,99 €
Internetti max kiirusel

12 GB

3GB
Kõneminutid / sõnumid kogu Euroopa Liidus

piiramatult

Hind kuus

16,99 €

Diil20,99

50 GB internetti max kiirusel / kuumakse 20,99 €
Internetti max kiirusel

50 GB

5GB
Kõneminutid / sõnumid kogu Euroopa Liidus

piiramatult

Hind kuus

20,99 €


Tähistab internetimahtu maksimaalsel kiirusel Euroopa Liidus


Lisainfo ja teenused

Välismaal

Alates 15.06.17 kehtivad Euroopa Liidus ühtsed hinnad olenemata riigist, kus viibid. Kui Sul on uued Diili kõnepakettid, saad Euroopa Liidus piiramatult rääkida ja sõnumeid saata. Kõik paketid sisaldavad ka Euroopa Liidus kasutatavat internetimahtu.

Loe täpsemalt siit

Internet välismaal

Kui Sul on uued Diili kõnepaketid, siis need juba sisaldavad Euroopa Liidus kasutatavat internetimahtu.

Kui Su pakett ei sisalda Euroopa Liidus kasutatavat internetimahtu või sellest Sulle ei piisa, saad tellida 6 GB mahtu juurde Diili Kuupaketiga .

Väljaspool Euroopa Liitu saad osades riikides tellida nädalase paketi internetimahuga 0,5 GB – 1 GB.

Selleks, et interneti kasutus ootamatult suureks ei kujuneks kehtib Sulle mobiilse interneti limiit, lisaks sellele Euroopa Liidus nädalane kuulagi ja mõnes riigis väljaspool EL-i isegi päevalagi.

Loe täpsemalt siit

Interneti lisamaht

Kui paketis sisalduv internetimaht on kasutatud, saad vajadusel internetimahtu juurde osta.

Sõltuvalt kasutusel olevast internetipaketist on võimalik tellida juurde 1 GB, 5 GB või 15 GB lisamahtu.

Lisamahtu saad juurde tellida vahelehe kaudu, iseteeninduses või SMS-iga.

Loe lisainfot siit

Helistamine välismaale

Diili kliendile on Eestist välisriiki helistamise teenus automaatselt avatud.

Minutihinnad välismaa tavatariifsetele numbritele helistamisel on 0,65 €/min või 1,62 €/min vastavalt hinnatabelile. SMS saatmise hind ei sõltu sellest, kas saadad Eestisiseselt või Eestist välisriiki.

Vaata hinnatabelit

Kui Sul pna palju helistamist Venemaale, saad tellida lisateenuse „Kõned Venemaale -50%“. Teenuse soodustus laieneb Eestist Venemaale püsi -ja mobiilivõrkudesse helistamisel. Teenusega liitumine on tasuta ning kuutasu on 3 €.

Telli „Kõned Venemaale -50%“ lisateenus iseteenindusest:

Logi sisse

Tingimustega saad tutvuda siin

Mobiil-ID

Mobiil-ID on digitaalne isikutunnistus sinu nutitelefonis. Nii nagu ID-kaardiga saad ka Mobiil-ID-ga kõikjal siseneda e-keskkondadesse, teha makseid, sõlmida lepinguid, anda digitaalallkirja ja hääletada valimistel.

Mobiil-ID eelised:

 • Ei vaja kaardilugejat
 • Mobiil-ID on turvaline
 • Saad teha e-toiminguid nutiseadmes

Loe täpsemalt siit

Diililt Diilile 1 € kuus
Suhtle teiste Diilidega 0 €/min

Diil on ainus operaator, kus saad võrgusisesed kõned 0 senti minut.

Kõikide uute Diili pakettidega suhtled sa piiramatult.

Kui Sinu Diili pakett on vormistatud enne 15.06.17 ja selles ei ole veel piiramatult kõneminuteid, siis telli endale Diililt Diilile teenus ja suhtled teiste Diili klientidega omavahel 0 senti minutihinnaga. Kuutasu on ainult üks euro kuus.

Logi iseteenindusse ja telli teenus

Tingimused

 • “Diililt Diilile” kuutasu arvestus on kuupõhine
 • Tasuta kõnesid saad teha Diili lepingulistele ja Diili kõnekaardi numbritele
 • “Diililt Diilile” kõnesid ei arvestata miinimumarvesse ega paketitasudesse
 • Teenus Diililt Diilie ei katke, kui klient teeb paketivahetuse
 • Teenust omava numbri sulgemisel või liikumisel teise operaatori võrku (k.a. Telia, Simpeli, Superi kliendiks) lisateenus suletakse automaatselt. Klienti, kes lisateenuse tellis, sellisest sulgemisest eraldi ei teavitata kummalgi kirjeldatud juhul.
Era-arve teenus

Kui Sinu mobiiliarvet maksab ettevõte, kuid kõikide teenuste kasutamine töönumbriga ei ole lubatud, ei pea Sa omama teist telefoninumbrit. Saad tellida eraldi arve, kuhu lähevad teenused nagu nt parkimine või interneti lisamaht jne teenused, mille eest tööandja ei ole nõus tasuma.

Era-arve leping tuleb sõlmida ka Mobiil-ID teenuse kasutamiseks, kui mobiililepingu omanik on keegi teine.

Era arve vormistamine on tasuta ja teenusel puudub kuutasu.

Era-arvega saad lepingut sõlmida isikut tõendava dokumendi alusel lähimas Telia esinduses.

Lepingu sõlmimisel avaneb Sul automaatselt võimalus kasutada kõiki Diili poolt pakutavaid m-kaubanduse teenuseid. Seda, milliste teenuste eest tasub koondarve omanik ja milliste eest Sina ise, leiad Iseteenindusest mobiilikasutaja töölaualt, teenuste alt, alajaotusest „Maksed mobiiliga”.

Kui koondarve omanik on mõne teenuse kasutamise lubanud, kuid soovid ise nende eest tasuda, tee vastav märge põhinumbri lahtris.

(PDF tingimustega)

Hea teada

Era-arve teenust ei saa kasutada Diili Internet arvutis pakettide ning kõnekaardi kasutajad.

SIM-kaardi ja telefoninumbri vahetust ning liitumislepingu ümbervormistamist saad teha ainult põhinumbriga, mitte Era-arve numbriga.

Kui lõpetad ära oma põhinumbri lepingu, lõpetatakse ka Era-arve leping.

Sõnumid

SMS ja MMS sõnumeid saad saata mobiililt mobiilile, lisaks saad Diili iseteeniduses saata SMS-e korraga kuni 50 saajale. Sõnumite saatmisest ja seadetest saad lugeda siit .

Sõnumite saatmisel saad kasutada lisafunktsionaalsusi nagu raport ja viivitus. Raporti kasutamisel on võimalik kontrollida, kas saadetav sõnum jõudis kohale ning SMS viivitus kasutamisel on võimalik määrata lühisõnumi kättetoimetamise viivituse aega. Loe täpsemalt siit

Kõnepost

Kõnepost on mobiiltelefoni automaatvastaja, mis vastab Su kõnedele, kui Sa ise ei saa või ei taha telefoni vastu võtta.

Kõned suunatakse kõneposti kui telefon ei ole levialas, on välja lülitatud, Sa ei vasta kõnele teatud aja jooksul või aktiveerid kohese suunamise.

Kõneposti jäetud teadetest saad info e-kirja või SMS-ga.

Kõneposti teenuse saad tellida Diili Iseteeninduses, kliendiinfo 13445 kaudu või Telia esindustes.

Teenuse kuutasu on 0,65 €.

Tutvu lähemalt siin

Telefonist juhitavad teenused

Mobiiltelefoni menüüst või töökäsuga saad aktiveerida ja deaktiveerida erinevaid teenused nagu nt kõnede suunamine, koputus, vahekõne jne. Vaata täpsemalt vajadusel siit .

Kõnede suunamine

Suunamise saad aktiveerida oma mobiiltelefoni menüüst või kasutades koodi:

**21* + maakood, telefoninumber # ja kõne alustamise klahv nt **21*+37253XXXXXX# ja kõne alustamise klahv

Lõpetamiseks vali: ##21# kõne alustamise klahv

Teenusel ei ole kuutasu ega liitumistasu. Suunatud kõned maksustatakse vastavalt sinu paketi tingimustele ja on võrdne helistamisega suunatavale numbrile. Tutvun vajadusel lähemalt

Interneti limiit Eestis

Interneti limiit Eestis on numbripõhine tasuta teenus, mis võimaldab määrata maksimaalse andmeside arve kalendrikuus. Nii saad tagada, et ei saa interneti kasutamise eest suuremat arvet, kui oled eelnevalt määranud.

Pakettide tingimused
 • Pakettidega saavad liituda erakliendid.
 • Paketi kuutasu arvestatakse nii liitumise kui lõpetamise kuul päevapõhiselt.
 • Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu
 • Kõne pikkuse arvestus on 1 sekund.
 • SMSi saatmine Eestist välismaale läheb paketimahu sisse. Kõned Eestist välismaale maksustatakse vastavalt hinnakirjale.
 • Paketi kõne- ja sõnumimahtu saab kasutada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu riikides koduvõrgu tingimustel ja ilma rändlusteenuse lisatasudeta. Muude teenuste üle (kõned ja sõnumid väljapool Euroopa Liitu, kõned eritariifsetele numbritele, m-kaubandus ja muud) peetakse arvet väljaspool paketitasu vastavalt hinnakirjale.
 • Olles ühes Euroopa Liidu riigis rändluses, saab kasutada paketi kuutasus sisalduvat kõnede ja sõnumite mahtu Euroopa Liidu (sh kohalikele numbritele, Eestisse) riikide tavanumbritele helistamiseks ja sõnumite saatmiseks.
 • Vastuvõetavad kõned on tasuta nii Eestis kui ka rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.
 • Piiramatule kõne- ja sõnumipaketile rakendub mõistliku kasutuse põhimõte, mille kohaselt hakkab peale 4000 kõneminuti/4000 sõnumi/MMS’i täitumist kehtima paketis määratud mahtu ületav hind 0,05 € minut/SMS/MMS (kuni 100 kB) sh suunamised ja kõned Diili infotelefonile 13445.
 • Rändlusteenuste (kõne, SMS, internet) mõistliku kasutamise põhimõtetega ettenähtud piiride ületamisel rakendub rändluse lisatasu. Rändlusteenuste mõistliku kasutamise põhimõtted ja rändluse lisatasud on toodud kodulehel.
 • Paketi kuutasus sisalduv andmemaht on kasutamiseks Eestis ja rändluses teistes Euroopa Liidu riikides.
 • Maksimaalne alla- ja üleslaadimise kiirus 3G ja 4G võrgus võimaldab kasutada internetti 4G seadmega kuni 375 Mbit/s alla ja 50 Mbit/s üles, 3G nutiseadmega kuni 42,2 Mbit/s alla ja 5,7Mbit/s üles. Andmeside mahuühikud: 1 MB=1 024 kB; 1 GB=1 048 576 kB.
 • Euroopa Liidu riigid (EL) on Euroopa Majanduspiirkonna riigid ning muud riigid, kus rändlusregulatsioon kehtib: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari, Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Reunion, Saint Martin, San Marino, Vatikan, v.a nende riikide territooriumil leviva satelliitside võrkudes
 • Paketi kuutasus sisalduv andmemaht ei ole paketi vahetuse korral kumuleeruv. Väikesema mahuga Diili paketi suurema vastu vahetamisel arvestatakse kogu selle kuu (arveldusperioodi) jooksul paketi tingimuste kohaselt kasutatud andmesidemaht uue valitud Diili paketiga kaasneva mahu sisse.
 • Rändluses Euroopa Liidu riikides MMS-sõnumit saates ja vastu võttes internetitasu ei arvestata.
 • Paketile saab lisada numbrikohaseid teenuseid.
 • Paketi kuutasus sisalduva andmemahu täitudes Interneti kiirus piiratakse: allalaadimiskiirus 120 kbit/s ja üleslaadimiskiirus 64 kbit/s. Iga ületatud MB on sel juhul tasuta.

NB! Tavapärasel kiirusel interneti edasi kasutamiseks saab tellida interneti lisamahtu.

Pakettide hinnakiri
Pakett
Pakett
Diil5,99
Pakett
Diil8,99
Pakett
Diil13,99
Pakett
Diil16,99
Pakett
Diil20,99
Kuutasu
Kuutasu
5,99 €
Kuutasu
8,99 €
Kuutasu
13,99 €
Kuutasu
16,99 €
Kuutasu
20,99 €
Kõne-ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses Euroopa Liidus
Kõne-ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses Euroopa Liidus
Kõne-ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses Euroopa Liidus
Kõne-ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses Euroopa Liidus
Kõikides pakettides piiramatu*
Kõne-ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses Euroopa Liidus
Kõne-ja sõnumimaht Eesti võrkudesse ja rändluses Euroopa Liidus
Maksimaalse kiirusega 4 G internet
Maksimaalse kiirusega 4 G internet
0,25 GB, millest EL rändluses 0,25 GB
Maksimaalse kiirusega 4 G internet
1,5 GB, millest EL rändluses 0,5 GB
Maksimaalse kiirusega 4 G internet
5 GB, millest EL rändluses 2 GB
Maksimaalse kiirusega 4 G internet
12 GB, millest EL rändluses 3 GB
Maksimaalse kiirusega 4 G internet
50 GB, millest EL rändluses 5 GB
Minutihind (al 4001. minutist)
Minutihind (al 4001. minutist)
0,05 €
Minutihind (al 4001. minutist)
0,05 €
Minutihind (al 4001. minutist)
0,05 €
Minutihind (al 4001. minutist)
0,05 €
Minutihind (al 4001. minutist)
0,05 €
SMS-i ja MMS-i (kuni 100 kB) hind alates 4001.tk
SMS-i ja MMS-i (kuni 100 kB) hind alates 4001.tk
0,05 €
SMS-i ja MMS-i (kuni 100 kB) hind alates 4001.tk
0,05 €
SMS-i ja MMS-i (kuni 100 kB) hind alates 4001.tk
0,05 €
SMS-i ja MMS-i (kuni 100 kB) hind alates 4001.tk
0,05 €
SMS-i ja MMS-i (kuni 100 kB) hind alates 4001.tk
0,05 €
Kõned ja sõnumid välismaale
Kõned ja sõnumid välismaale
Kõned ja sõnumid välismaale
Kõned ja sõnumid välismaale
Vastavalt Eestist välismaale helistamise ja sõnumite saatmise hinnakirjale
Kõned ja sõnumid välismaale
Kõned ja sõnumid välismaale
Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)
Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)
Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)
Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)
Vastavalt rändluse tavahinnakirjale
Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)
Teenuste hinnad rändluses (v.a Euroopa Liidu riigid)
Erihinnastusega võrgud
Erihinnastusega võrgud
Erihinnastusega võrgud
Erihinnastusega võrgud
Erihinnastusega võrgud
Erihinnastusega võrgud
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut Global Mobile Solutions OÜ numbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut World Mobile OÜ virtuaaloperaatori numbritele (numeratsiooniala 50-59)
0,2922 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut TOP Connect OÜ mobiiltelefoninumbritele (numeratsiooniala 50-59 ja 81-85 ning 70-teenusnumbrid)
0,6174 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min
Kõneminut Baltergo OÜ virtuaaloperaatori numbritele (Nord Connect võrku)
0,6 €/min

*Kehtib mõistliku kasutamise põhimõte 4000 minutit ja sõnumit.

Millisele operaatorile number kuulub, saab kontrollida Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt.

Teenindustoimingud

Üldhinnakiri