Kõnepost

Kõnepost on mobiiltelefoni automaatvastaja, mis vastab Sinu kõnedele siis, kui Sa ise ei saa või ei taha telefoni vastu võtta. Kõned suunatakse kõneposti kui telefon ei ole levialas, on välja lülitatud, Sa ei vasta kõnele teatud aja jooksul või aktiveerid kohese suunamise.

Kõneposti jäetud teadetest saad info e-kirja või SMS-ga. Kõneposti teenuse saad tellida Diili Iseteeninduses, kliendiinfo 13445 kaudu või Telia esindustes. Teenuse kuutasu on 0,65 €.Kõneposti kasutamise numbrid
147
ToimingValitav number
Toiming
Kõneposti teenindusmenüüsse helistamine, võimaldab kuulata kõneteateid ning seadistada kõneposti
Valitav number
Eestis 147 Välismaal +372 50 96 006
Toiming
Võõralt telefoninumbrilt enda kõnepostkasti helistamine (ainult  Eestis).
Valitav number
148 + Sinu mobiilinumber kujul 5x xxxxx
Toiming
Kõneteate jätmine teise Diili või Telia kliendi postkasti (ainult  Eestis).
Valitav number
148 + teate saaja mobiilinumber kujul 5x xxxxx
Toiming
Oma kõne salvestamine
Valitav number
Eestis 147 + 8 või kohe 1478 Välismaal +372 50 96 066
Toiming
Otsesuunamine (kui vaikimisi suunamine ei vasta Sinu nõudmistele)
Valitav number
Eestis +372 509 6006
Eelsalvestatud teated

Tere, kahjuks ei saa hetkel vastata, jätke oma teade pärast helisignaali ja ma helistan esimesel võimalusel tagasi

Tere, selle telefoni numbri kasutaja soovib, et jätaksite peale helisignaali oma teate tema kõneposti

Tere, palun jätke oma teade postkasti.

Tervituse salvestamine

Tervitus teade on eelsalvestatud ja helistaja kuuleb tervitust: „Tere, selle telefoninumbri kasutaja soovib, et jätaksite teate tema kõneposti”.

Võid salvestada oma häälega isikliku tervituse.

 1. Tervituse seadistamiseks helista kõneposti numbrile (Eestis olles 147 ja välismaal +372 509 6006)
 2. Postkasti tervitusteksti salvestamiseks vali peamenüüs number 2.
 3. Saad salvestada oma häälega teate, mille kõnepost mängib helistajale ette. Näide, millisena kuuleb helistaja salvestatud tervitust:

“Tere, see on Toomas Kase kõnepost. Hetkel ei saa ma Sinu kõnele vastata, jäta palun teade”.

Kui tervitust salvestatud ei ole, siis mängitakse helistajale ette teade:

” Tere! Selle telefoninumbri kasutaja soovib, et jätaksite pärast helisignaali oma teate tema kõneposti. “

Ühepoolsete teadete edastamine

Iseteeninduses saad seadistada kõneposti nii, et helistaja kuuleb Sinu salvestatud teadet, kuid ise teadet jätta ei saa.

Selleks vali iseteeninduses kõneposti seadetes „Sõnumite jätmine kõneposti: keelatud”.

Kõneposti helistamine esmakordsel kasutamisel

Esimest korda oma kõneposti helistades soovitame muuta algne PIN-kood (0000), et kõneposti jäetud teateid saaks kuulata ka välismaal olles või teiselt telefonilt.

PIN koodi muutmisel sisesta uus kood neljakohalise numbrina. Kood ei tohi sisaldada sümboleid * ja #. Edasi seadista kõneposti tervitus.

Teadete kuulamine

Kõneposti helistamiseks vali 147. Kui Sulle on sõnumeid jäetud, teatatakse uute sõnumite arv ja alustatakse automaatselt nende ettemängimist alustades esimesena jäetud (vanimast) kuulamata sõnumist.

 • Koheselt sõnumi kuulamine 7 (võimaldab sõnumi andmete ettelugemise ajal kohe minna edasi selle kuulamise juurde)

Sulle mängitakse ette esimene sõnum, misjärel võid toimida järgnevalt:

 • Kuulamine uuesti: 1
 • salvestamine: #
 • kustutamine: *

Teate kuulamise ajal on Sul järgmised võimalused:

 • tagasikerimine: 7
 • algusesse: 1
 • edasikerimine: 9
 • järgmine: 3
 • eelmine: 4
Kõneposti kasutamine välismaal
+3725096006

Kõned suunduvad kõneposti välismaal ainult siis, kui telefon on välja lülitatud või asub võrgu teeninduspiirkonnast väljas.

Teadete kuulamiseks välismaal vali +3725096006. Kui Sinu number on võrgust tuvastatav, satud kohe oma kõneposti. Kui mitte:

 • kuuled oma kõneposti tervitust (kõneposti pääsemiseks vajuta # ja PIN-kood)

või

 • palutakse sisestada oma kõneposti number (oma mobiilinumber ilma riigikoodita) ja seejärel PIN-kood

Kui kõneposti PIN-kood on muutmata (0000), siis välismaalt kõneposti siseneda ei saa (number ei ole tuvastatav või on ebakorrektselt edastatud).

Kõneposti helistamine võõralt numbrilt
helistamine-vooralt-numbrilt

Saad helistada ükskõik milliselt numbrilt oma kõneposti teadete kuulamiseks.

Võõralt telefoninumbrilt:

 • 148+mobiili number
 • kuuldes tervitust vajuta #
 • sisesta oma postkasti PIN-kood.

Teise inimese kõneposti välismaalt otse helistada ei saa.

Kõneposti teated helifailina e-postile

Märgi iseteeninduses Kõneposti teenuse seadistamise/tellimise lehel e-posti aadress, kuhu nii helistajate jäetud kui ka Sinu enda salvestatud teated saadetakse.

Sõnumi jätmine otse kõneposti

Kui soovid kellelegi otse kõneposti teadet jätta, vali tema mobiilinumbri ette 148. Nii suundub kõne otse teise postkasti. Teise inimese telefon selle peale helisema ei hakka, vaid kõneteate kohta saadetakse talle SMS või e-kiri vastavalt kasutaja kõneposti seadistustele.

Kõnepost kui diktofon

Kõneposti saab kasutada diktofonina, salvestamaks kõnega mõnd olulist mõtet. Samuti võid salvestada oma telefonivestluse, luues konverentskõne, mille üheks osapooleks on kõnepost.

Salvestuse kasutamiseks helista kõneposti 147 ja vajuta 8 või vali number kujul 1478. Telefonivestluse salvestamiseks loo konverentskõne kõneposti ja teise osapoolega ning ühenda kõned.

Näide: Helista kõigepealt kõneposti 1478, seejärel vali vahekõne ja helista soovitud inimesele. Konverentskõne moodustamiseks vajuta telefonil klahvi 3.

NB! Kindlasti seadista e-posti aadress, siis saadab postkast kõik salvestised helifailina Sinu arvutisse. E-posti seadistamiseks sisene Diili iseteenindusse ja määra kõneposti seadete all e-posti aadress. Iseteeninduses tuleb valida “Teenused > Lisateenused” ja Kõneposti juures “Muuda”. E-posti aadress tuleb kirjutada lahtrisse ” Sõnumi failiga edastamise e-post”. Salvestamine toimub 10-minutiliste tsüklitena (kokku kuni 30 minutit) kõnet katkestamata. Kõik salvestised on leitavad ka postkasti salvestatud teadete alt.

Kõneposti PIN-koodi muutmine

PIN-kood takistab võõrastel Sinu kõneposti kuulamist ja kõneposti seadete muutmist. PIN-kood on 4-kohaline number ja on igal ajal muudetav.

Algselt on PIN kood 0000, kuid teenuse tellimisel ja hilisemal haldamisel saad seda muuta. Kui valid põhimenüüst (5) “PIN kood”, tuleb sisestada uus kood. Sisesta kood neljakohalise numbrina. Kood ei tohi sisaldada sümboleid * ja # ega olla 0000.

Kõneposti tehnilised näitajad
Kõneteadete arv kuni
999 tk
Tervituse pikkus kuni
5 min
Kõneteate pikkus kuni
3 min
Kõne salvestamise pikkus kuni
30 min (3x10min osadena)
Teateid hoitakse kuni
31 päeva
E-postile edastatava helifaili formaat
.wav