Telefonist juhitavad teenused

Suunamist, koputust jne saad aktiveerida ja deaktiveerida oma mobiiltelefoni menüüst või sisestades koodi seadme ekraanil.


Kõnede suunamine

Suunamise saad aktiveerida oma mobiiltelefoni menüüst või kasutades koodi:

**21* + maakood, telefoninumber # ja kõne alustamise klahv nt **21*+37253XXXXXX# ja kõne alustamise klahv

Lõpetamiseks vali: ##21# kõne alustamise klahv

Teenusel ei ole kuutasu ega liitumistasu. Suunatud kõned maksustatakse vastavalt sinu paketi tingimustele ja on võrdne helistamisega suunatavale numbrile.

Tutvun lähemalt
Koputus

Koputuse aktiveerimisel kuuled käimasoleva kõne taustal teavitust teisest sissetulevast kõnest. Koputusest on kasu siis, kui ootad olulist kõnet, kuid soovid ootamise ajal ka teisi kõnesid vastu võtta ja ise välja helistada.

Teenuse saad aktiveerida oma telefoni menüüst tasuta.

Kasutamine

Kui räägid mobiiltelefoniga, kuuleb aktiveeritud Koputuse korral Sinu numbrile helistaja teadet: “Mobiiltelefon, millele te helistate, on hetkel hõivatud. Palun oodake või helistage uuesti mõne hetke pärast.” (Tavaolukorras kuuleks helistaja sel juhul kinnist tooni.)

Kui kuuled kõne taustal koputust, on Sul mitu võimalust:

 • Lõpeta käimasolev kõne ja oota, kuni mobiiltelefon heliseb. Seejärel võta kõne vastu.
 • Ühenda koputav kõne vahekõneks, vajutades 2 ja kõne alustamise klahv. Käimasolev kõne jääb ootele. Võid pidevalt valida kõnede vahel, vajutades 2 ja kõne alustamise klahv.
 • Lõpeta käimasolev kõne, vajutades 1 ja kõne alustamise klahv, ja siirdu koputava kõne juurde.
 • Vajuta 0 ja kõne alustamise klahv, et lõpetada koputav kõne.

Kui Sa koputusele ei reageeri, lõppeb koputav kõne 25 sekundi pärast.

Aktiveeritud Suunamise korral suundub koputav kõne määratud numbrile, kui telefonile ei vastata määratud aja jooksul.

 • Koputuse aktiveerimine – *43#kõne alustamise klahv
 • Koputuse lõpetamine – #43#kõne alustamise klahv
Vahekõne

Teenus on kasulik siis, kui pead jõudma mingis asjas kokkuleppele kahe inimesega korraga või midagi vahendama või erinevate osapooltega kooskõlastama. Kontrolli oma mobiiltelefoni kasutamisjuhendist, kas Sinu mobiiltelefon vahekõnet (Call Hold) võimaldab.

Vahekõne teenus on kasutatav alates liitumislepingu sõlmimisest, st seda pole vaja täiendavalt juurde tellida. Teenus on kuutasuta. Vahekõne eest maksab nende sooritaja ja arvestus toimub kahe eraldi kõne eest.

Käimasoleva kõne ajal vahekõne sooritamiseks vajuta 2, kõne alustamise klahv ning vajalik telefoninumber. Valimise lõpuks vajuta kõne alustamise klahvile. Käimasolev kõne jääb ootele.

Õnnestunud vahekõne järel on Sul jätkamiseks alljärgnevad võimalused:

 • Kui soovid vahekõne lõpetada ja siirduda tagasi esialgse kõne juurde, vajuta 1 ja kõne alustamise klahv
 • Kui soovid jätta toimuva vahekõne ootele ja siirduda esialgse kõne juurde, vajuta 2 ja kõne alustamise klahv. Sel juhul jääb vahekõne ootele. Nii saad pidevalt kõnede vahel lülituda, jättes ühe kõne samal ajal ootele
 • Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajuta 0 ja kõne alustamise klahv.

Kui vahekõneks valitud abonent ei vasta või on kinni, vajuta esialgse kõne juurde siirdumiseks 1 ja kõne alustamise klahv.

Kui teenuse kasutaja lõpetab kõne, katkevad automaatselt kõik kõned.

Juhitav numbrinäit

Juhitav numbrinäit võimaldab Sul enne helistamist otsustada, kas näidata kõne vastuvõtjale oma telefoninumbrit või mitte. Teenust ei pea eraldi tellima ning sellel ei ole kuutasu ega kasutustasu.

Numbrinäitu saad juhtida telefoni menüüst või operaatori teenuse koodiga:
Enne numbri valimist siseta numbri ette:

 • #31# – keelab oma numbri näitamise selle kõne korral, kui vaikimisi on numbri näitamine lubatud.
 • *31# – lubab oma numbri näitamise selle kõne korral, kui vaikimisi on numbri näitamine keelatud.

Enamkasutatavate telefoninumbritel võib salvestada need numbrid telefoni mällu koos koodiga *31# (lubab) või #31# (keelab).

Kõnepiirangud

Telefonist saad aktiveerida ja lõpetada erinevaid kõnepiiranguid, kasutades selleks neljakohalist piiranguparooli, mis esialgu on 0000.

Nii saad piirata kõiki väljuvaid kõnesid, sisenevaid kõnesid, rahvusvahelisi kõnesid jne.

Vaata täpsemalt