Kõnede suunamine

Suunamise saad aktiveerida ja deaktiveerida oma mobiiltelefoni menüüst või seadme ekraanil sisestades koodi.
Suunatud kõnede maksustamine

Kõnesuunamised Eestis

Kõnede suunamine Eesti tavatariifiga mobiil- ja lauatelefonidele maksab Sinu paketipõhise hinna. Kui kasutad paketti või teenust, kus kõned teiste Diilidega on tasuta, on ka kõnede suunamise minutihind teistele Diili numbritele (sh. Diil kõnekaart) 0 €/min.

Mobiiltelefoninumbrilt suunatud kõne eest maksad samadel alustel, kui enda helistatud kõne eest.

Suunamised välisriigi telefoninumbritele maksustab Diil vastavalt rahvusvaheliste kõnede minutihindadele, seega tasud oma mobiiltelefoninumbrilt suunatud kõne eest samadel alustel, kui enda helistatud kõne eest.

Kõnesuunamised välismaal

Kõne tingimusteta suunamine ja tingimuslik suunamine levialast väljumisel või mobiiltelefoni väljalülitamisel maksustatakse üldjuhul sarnaselt kõnesuunamistele Eestis.

Tingimuslikult suunatud kõned juhul, kui mobiiltelefonile ei vastata või kui number on kinni, maksustatakse vastavalt välisriigis kõnede vastuvõtmise maksumuse ja roaming-operaatori võrgust suunatud numbrile helistamise maksumuse summale.

Tingimusteta suunamine

Tingimusteta suunamisel suunduvad kõik sissetulevad kõned koheselt Sinu määratud numbrile. Suunamine toimib ka väljalülitatud mobiiltelefoniga, st Sinu numbrile tulnud kõned suunduvad määratud numbrile edasi ka siis, kui lülitad oma mobiiltelefoni välja.

Tingimusteta suunamist on hea kasutada näiteks siis, kui mobiiltelefoni aku hakkab tühjaks saama. Suunates oma kõned mõnele teisele numbrile, jääb Sul võimalus nimetatud numbril vastata sissetulevatele kõnedele.

Tingimusteta suunamine on kasutatav alates liitumislepingu sõlmimisest, st teenust ei pea täiendavalt tellima. Teenusel ei ole kuumaksu.

Tingimusteta suunamise korral ei toimi Koputuse teenus. Kui korraga on aktiveeritud tingimusteta ja tingimuslik suunamine, jääb toimima tingimusteta suunamine.

Kui kasutad kõneposti teenust, siis tingimusteta suunamisel suunduvad kõned teisele numbrile, mitte kõneposti.

Suunamise aktiveerimine

**21* + maakood, telefoninumber # ja kõne alustamise klahv ehk **21*+3726397130# ja kõne alustamise klahv

Suunamise lõpetamine

##21# kõne alustamise klahv

Suunamine, kui ei vasta

Saabuv kõne suundub teisele numbrile siis, kui Sa ei vasta määratud aja jooksul.

Teenus on kasulik, kui soovid, et juhuslikult vastuvõtmata kõnedele igal juhul vastataks, näiteks olukorras, kus Sul võib-olla ei ole võimalik telefoni vastu võtta. Kõne suundub määratud numbrile ainult siis, kui Sa määratud aja jooksul sellele ei vasta.

Selle suunamise abil saad vastata kõnedele valikuliselt: jälgides mobiiltelefoni ekraanil helistajate numbreid, võid otsustada, kas vastata sellele kõnele ise või lasta kõnel suunduda teisele numbrile.

Kui kasutad kõneposti teenust, suunduvad antud suunamisel Sinu kõned teisele numbrile, mitte kõneposti.

Aega, mille järel kõne teisele numbrile suundub, saad ise valida. Aeg võib olla 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekundit. Kui aega enne suunamise aktiveerimist ei reguleerita, kehtib viimasena sisestatud aeg. Kui suundumisaega pole kordagi sisestatud, toimib algne 25 sekundit.

Suunamise aktiveerimine ilma aega muutmata

**61*+ maakood, telefoninumber # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned, data- ja faksikõned
**61*+ maakood, telefoninumber *11 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult kõned
**61*+ maakood, telefoninumber *10 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned ja faksikõned
**61*+ maakood, telefoninumber *13 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult faksikõned
**61*+ maakood, telefoninumber *20 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõik datakõned
**61*+ maakood, telefoninumber *25 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse asünkroonsed datakõned

Suunamise aktiveerimine, kui soovid aega muuta

**61*+ maakood, telefoninumber ** aeg sekundites # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned, data- ja faksikõned
**61*+ maakood, telefoninumber *11*aeg sekundites # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult kõned
**61*+ maakood, telefoninumber *10*aeg sekundites # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned ja faksikõned
**61*+ maakood, telefoninumber *13*aeg sekundites # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult faksikõned
**61*+ maakood, telefoninumber *20*aeg sekundites # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõik datakõned
**61*+ maakood, telefoninumber *25*aeg sekundites # ja kõne alustamise klahv
suunatakse asünkroonsed datakõned

Suunamise lõpetamine

##61#kõne alustamise klahv
lõpetab kõik suunamised
##61**11#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult kõnede suunamise
##61**10#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult kõnede ja faksikõnede suunamise
##61**13#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult faksikõnede suunamise
##61**20#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult datakõnede suunamise
##61**25#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult asünkroonsete datakõnede suunamise
Suunamine, kui number on kinni

Saabuv kõne suundub määratud numbrile juhul, kui Sinu mobiiltelefon on kinni.

Teenus on kasulik näiteks siis, kui pead pidama ühe pikema kõne, kuid soovid, et teisel numbril võetaks vastu muud vahepeal Sulle saabuvad kõned.

Kui üheaegselt on aktiveeritud tingimuslik suunamine ja koputus, jääb toimima koputus. Sel juhul kuuled kõne ajal koputavat märguannet ja sissetulevat kõnet ei suunata määratud numbrile.

Suunamise aktiveerimine

**67*+ maakood, telefoninumber # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned, data- ja faksikõned
**67*+ maakood, telefoninumber*11 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult kõned
**67*+ maakood, telefoninumber*10 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned ja faksikõned
**67*+ maakood, telefoninumber*13 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult faksikõned
**67*+ maakood, telefoninumber*20 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõik datakõned
**67*+ maakood, telefoninumber*25 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse asünkroonsed datakõned (enamik Diili kliente kasutab asünkroonset datat)

Suunamise lõpetamine

##67#kõne alustamise klahv
lõpetab kõik suunamised
##67**11#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult kõnede suunamise
##67**10#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult kõnede ja faksikõnede suunamise
##67**13#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult faksikõnede suunamise
##67**20#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult datakõnede suunamise
##67**25#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult asünkroonsete datakõnede suunamise
Suunamine, kui telefon on välja lülitatud

Suunamine, kui mobiiltelefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.

Kõne suundub teisele numbrile, kui Sinu mobiiltelefoniga ei saada ühendust. Kas mobiiltelefon ei ole sisse lülitatud, on väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või hetkel ülekoormatud võrgupiirkonnas. Kui mobiiltelefon on kättesaadav, kõned teisele numbrile ei suundu. Kui kasutad kõneposti teenust, suunduvad kõned teisele numbrile, mitte kõneposti.

Teenus on kasulik näiteks siis, kui kavatsed minna massiüritusele, kus võib tekkida võrgu ülekoormus ja sidesaamine on raskendatud. Kui Sinu mobiiltelefon on kättesaadav, tulevad kõned Sinu numbrile sisse, kui aga ühendust ei saada, suunduvad kõned Sinu määratud numbrile. Sel moel tagatakse, et kõik Sinu telefoninumbrile helistatud kõned saavad vastu võetud.

Suunamise aktiveerimine

**62*+ maakood, telefoninumber # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned, data- ja faksikõned
**62*+ maakood, telefoninumber*11 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult kõned
**62*+ maakood, telefoninumber*10 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõned ja faksikõned
**62*+ maakood, telefoninumber*13 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse ainult faksikõned
**62*+ maakood, telefoninumber*20 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse kõik datakõned
**62*+ maakood, telefoninumber*25 # ja kõne alustamise klahv
suunatakse asünkroonsed datakõned (enamik Diili kliente kasutab asünkroonset datat)

Suunamise lõpetamine

##62#kõne alustamise klahv
lõpetab kõik suunamised
##62**11#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult kõnede suunamise
##62**10#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult kõnede ja faksikõnede suunamise
##62**13#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult faksikõnede suunamise
##62**20#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult datakõnede suunamise
##62**25#kõne alustamise klahv
lõpetab ainult asünkroonsete datakõnede suunamise
Suunamiste lõpetamine

Kõikide suunamiste lõpetamine

##002#kõne alustamise klahv – lõpetab nii tingimusteta kui tingimuslikud suunamised.

Kõigi suunamiste lõpetamine ei lõpeta Kõneposti suunamist.

Kõikide tingimuslike suunamiste lõpetamine

##004#kõne alustamise klahv – lõpetab tingimuslikud (kui ei vasta, kui on välja lülitatud, kui on kinni) suunamised.

Suunamise lõpetamine ja sama suunamise uuesti aktiveerimine

Kui lõpetada suunamised, valides suunamise lõpetamise koodi juures ainult ühe #, on võimalik eelnevalt määratud suunamist uuesti aktiveerida, ilma pikka suunamise määrangut tegemata. Seda on hea kasutada, kui kasutad tihti suunamist ühele numbrile. Nii on lihtne sama suunamist samale numbrile uuesti aktiveerida ilma pikka suunamise koodi valimata.

Lõpetades kõik suunamised koodiga #002#kõne alustamise klahv, on võimalik taastada suunamised koodiga *002#kõne alustamise klahv. See toimib kõikide suunamiste käsklustega.

Näiteks: lõpetades kõik tingimuslikud suunamised koodiga #61#kõne alustamise klahv, saab sama suunamise taastada koodiga *61#kõne alustamise klahv.

Riikide numbrid, kuhu saab suunata

Kõnede suunamisi saab teha järgmiste riikide numbriplaani telefoninumbritele:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tsehhi, Ungari, Šveitsi, USA, Kanada, Ukraina ja Venemaa numbritele.