Kõneteenusnumbrid

Diili kliendid saavad kasutada erinevaid sisuteenuseid.

Ülevaate saamiseks tutvu hinnakirja tabeliga.


Mis on Kõneteenusnumbrid

Kõneteenusnumber on lisateenus, mis võimaldab teenuse osutajal pakkuda Diili klientidele teenuseid telefoni teel ning määrata oma sisuteenusele eritariif.

Oluline on tähele panna, et Diil on ainult kõneside vahendaja, teenuse kvaliteedi ja sisu eest vastutab teenuse osutaja k.a kõneteenusnumbrist, pakutavast teenusest ja eritariifist teavitamine/reklaamimine.

Kõneteenusnumbritele helistamise hind ei sõltu kliendi poolt valitud teenuspaketist, vaid on fikseeritud tasuga ja kõikidele helistajatele ühene:

 • mobiiltelefonilt helistades 0,2278 €/minut
 • lauatelefonilt helistades kõnealustustasu 0,0312 €/kord + 0,0222 €/minut km-ga
 • eritariifiga kõneteenusnumbri (sh annetused) 10 algussekundit on tavahinnaga, eritariif lisandub või annetuse summa rakendub 11. kõnesekundist. Teenuse osutaja on 10 algussekundi jooksul kohustatud helistajat teavitama lisanduvast eritariifist. Kliendi arvel näidatakse ainult maksustatavat kõne ja selle kestust, st.üle 10 sekundi kestvaid kõnesid.

Kõne kestust arvestatakse ja maksustatakse sekundipõhiselt minutihinna korral ja kõnepõhiselt kõne hinna korral.

Annetuse summad on käibemaksuvabad ja kantakse täies mahus üle annetusprojekti läbiviijale.

Tavahinnaga kõneteenusnumbrite puhul kõne alguses eraldi hinnateavitust ei toimu – hind on fikseeritud Diili hinnakirjas punkt 7: Hinnakirja üldosa

Kõneteenusnumbrid on:

 • 3-5 -kohalised lühinumbrid kujul 11x – 19xxx > helistamise hind sõltuvalt teenuse osutaja otsusest on tavahinnaga või eritariifiga või tasuta
 • 800-teenusnumbrid kujul 8002xxx – 8009xxx ja 10-11-kohalised rahvusvahelised 800-numbrid > helistamine tasuta
 • 900-teenusnumber kujul 900xxxx – 9009xxx > helistamine eritariifiga

Erandid:

 • kõik 800-teenusnumbrid, millele helistamine on tasuta
 • 3-5 kohalised lühinumbrid sisuteenuse pakkuja valikul
 • televisiooni saadetes kasutatavad hääletusnumbrid (mängu registreerimised; küsimustele vastamised jms), milledele rakendub ühenduse hetkest ainult eritariif (reeglina kõne hind)

Välisriigist Eesti kõneteenusnumbritele helistada ei saa. Eestis viibiv välisriigi operaatori klient saab helistada Eesti kõneteenusnumbritele, mis on fikseeritud operaatorite vahelistes roaminglepingutes, kui tema koduoperaator helistamist võimaldab ning vastavalt koduoperaatori poolt kehtestatud hinnakirjale.

Kõik 800-numbrid on Diili poolt roamingkliendile avatud.

Erandid:

 • infoliinide 1181, 1182, 1184 ja 1188 otseühendusteenuse eritariif 1,45 €/kord rakendub ühendamise hetkest, lauatelefonilt helistades KAT ei lisandu;
 • otseühenduse teenust pakutakse Telia mobiil- ja lauatelefonilt ja Diili mobiilitelefonilt helistajatele. Kõnekaardilt helistajad otseühenduse teenust kasutada ei saa.
 • infoliinide poolt otseühendatud kõne minutihind:
  • mobiiltelefonilt 0,1787 €/min km-ga
  • lauatelefonilt: paketipõhine
 • TV-mängud, -hääletused, kus eritariif rakendub kõne ühendamise hetkest, teenusnumbrist, teenusest ja hinnast teavitamine toimub TV saate vahendusel.
Kõneteenusnumbrite hinnad

Diil on ainult kõneside vahendaja. Teenuse kvaliteedi ja sisu eest vastutab teenuse osutaja, k.a kõneteenusnumbrist, pakutavast teenusest ja eritariifist teavitamine/reklaamimine.

Televisioonisaadetes kasutatavatel kõneteenusnumbritele (mängu registreerimised, küsimustele vastamised, hääletused jms) rakendub eritariif ühenduse hetkest (reeglina kõne hind). Teenusnumbrist, teenusest ja hinnast teavitamine toimub TV saate vahendusel.

Annetusnumbrite hinnad

Annetusnumbritel on kõne 10 algussekundit (teavituse aeg) helistajale tasuta, annetuse summa rakendub pärast teate kuulamist 11. sekundist. Kliendi arvel näidatakse ainult maksustatavat kõne ja selle kestust (üle 10 sekundi kestvaid kõnesid).

Annetuse summad on käibemaksuvabad ja kantakse täies mahus üle annetusprojekti läbiviijale.