Maksed mobiiliga

Mobiilimaksete abil saad erinevate teenuste ja kaupade eest tasuda mobiiliarvega.

  • Teenuste ja kaupade hinnad ning info ostmise kohta leiad teenusepakkujate kodulehelt
  • Ostutehingu hinnale lisanduva teenustasu suurus on ära toodud konkreetse teenuse infolehel

Ostutehingu maksumus kajastatakse vastava teenuse nimega arvereal (näiteks: Lotopiletite ostmine, Kinopiletite ostmine jne).

Teenustasu kajastatakse arvereal „Maksed mobiiliga teenustasud“.

Ostutehingute eristust saad vaadata ja soovi korral ka .csv faili salvestada Diili iseteeninduses. Väljavõte on tasuta. Info leiad liikudes Mobiilsed teenused -> Haldan lisateenuseid -> Maksed mobiiliga. Sisenedes vastavasse keskkonda, kuvatakse lehel „Väljavõte“ valitud perioodi tehingute info. Tehingute maksumused mainitud keskkonnas sisaldavad ka teenustasu.

1322*piletikood*isikukood/ühiskaardi nr