14.10.2022

Alates 01.12.2022 muutub Diili Eestist välismaale helistamise hinnakiri

Diili lepingulise ja kõnekaardi Eestist välismaale helistamise tasu määra kehtestamisest on möödunud rohkem kui 2 aastat. Selle aja jooksul ärikeskkonnas toimunud muutused ning nendega kaasnenud kiire ja ulatuslik sisendkulude kasv mõjutavad ka meie tegevust ning teenuste hindu.

Sellega seoses anname teade, et alates 01.12.2022 muutub Eestist välismaale helistamise hinnakiri. Muudatus ei puuduta Eestist Euroopa Liidu riikidesse helistamist.

Täpse hinnakirjaga saad tutvuda: www.diil.ee/teenused/helistamine-valismaale

Telia kõnekaartide kasutustingimuste p 3.1.1 alusel on Telial õigus ühepoolselt muuta hinnakirjas/hinnaplaanis olevaid tasumäärasid, hinnastamisskeeme ja muid hinnakirjas fikseeritud tingimusi, kui nende kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud mis tahes tasumäära või tingimuse kehtestamise aluseks olnud tingimuse, tasumäära või ärikeskkonnaga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, tööjõu- või muud sisendkulud, teenuse ulatus, parameetrid või sisu, üldine turusituatsioon jne) või kui vastava tasumäära kehtestamise ajast on möödunud rohkem kui 2 aastat või kui ilmnevad muud olulised asjaolud.

Diil lepinguliste ja kõnekaartide teenuste kasutamise jätkamiseks sa ise midagi tegema ei pea. Muudetud tingimused jõustuvad Diili kasutajate ja klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 01.12.2022.

Diili kliendil, kes ei soovi muutunud tingimustel Diili teenuste kasutamist jätkata, on õigus soovi korral leping lõpetada, teavitades sellest Teliat enne muudatuste jõustumise kuupäeva. Loomulikult ei pea sa ülesütlemise õigust kasutama ning saad Diili teenuste kasutamist harjumuspäraselt jätkata.