Alates 16.08.2022 muutuvad tellitava lisamahu hinnad. Sinu Diili kuutasulise paketi internetimaht ega hind sellega ei muutu.

Interneti lisamaht on Diili lisateenus, mis on mõeldud juhuks, kui Diili põhipaketis sisalduv internetimaht on ära kasutatud ning interneti kiirus kalendrikuu lõpuni piiratud. Kui soovid interneti kiirust taastada, saad internetti juurde tellida.

Hinnamuudatus alates 16.08.2022:

Lisamaht Hind kuni 15.08.2022 Hind alates 16.08.2022
1 GB 2,99 € 3,99 €
5 GB 5,99 € 6,99 €
15 GB 10,98 € 11,99 €

Diili interneti lisamahu tellimise ja tingimuste kohta saad rohkem lugeda lisamahu lehelt.

Kui põhipaketi internetimaht kipub napiks jääma, on Sul alati võimalus praegune pakett suurema mahuga paketi vastu vahetada.

Elektroonilise side seadus kohustab meid teenuste tingimuste muudatuste osas teavitama Sind järgmistest asjaoludest:

Üldtingimuste punkt 11.1.4. alusel võib Telia muuta hinnakirja, kui muutunud on selle kehtestamise aluseks olnud asjaolud, samuti kui tasumäära kehtestamise ajast on möödunud rohkem kui 2 aastat.

Muudetud tingimused jõustuvad Diili klientidega sõlmitud lepingute suhtes vaikimisi ja automaatselt 16.08.2022.

Kui Sa ei soovi muutunud tingimustel Diili mobiilse interneti kasutamist jätkata, on Sul õigus mobiilsideteenuse leping Diiliga leppetrahvita üles öelda, teavitades sellest Diili enne nimetatud kuupäeva.

Loomulikult ei pea Sa seda õigust kasutama ning võid harjumuspäraselt Diili teenuste kasutamist jätkata.

Kui soovid nimetatud muudatuse tõttu lõpetada Komplekti tingimustel (teenus ja osamaksetega seade) sõlmitud mobiilsideteenuste lepingu, tuleb Diilile tasuda seadme jääkmaksumus vastavalt lepingule.

Lisamahtu saad tellida lisamahu lehelt.