Abi


24h infotelefon: 13445. E-post: info@diil.ee
Arve tasumine

Diili arvet on võimalik tasuda:

  • Diili iseteeninduses
  • Internetipangas
  • Pangakontorites
  • Makse- ja sularahaautomaatides
  • Telia esindustes, kus võetakse vastu arveldustega seotud makseid: Tallinnas Järve esinduses ning Kärdlas

Pangakontod, kuhu saad arvet tasuda leiad Diili arvelt ja kontaktandmete juurest.

Välisriigis kasutatud telekommunikatsiooniteenuste eest tasumine Diilile toimub vastava roaming-operaatori kehtestatud tariifidest lähtudes ning teenuste kasutamise ajal kehtinud Diili hinnakirjadest.

Arvete õigeaegselt tasumata jätmisel on Diilil õigus Sinu mobiilside piirata. Vajadusel on võimalik vormistada maksegraafik.

Arve ei jõudnud kohale?

Paberarve

Paberarve jõuab kohale alati veidi hiljem, nii et varu esialgu lihtsalt kannatust. Kui 10. kuupäevaks ei ole paberarve Sinu postkasti ikka saabunud, võib see olla Diilist mitte sõltuvatel põhjustel kaduma läinud. Kõige kindlam viis arve saamiseks on tellida arve elektroonilisel teel e-postile või Diili iseteenindusse.

Elektrooniline arve

Elektrooniline arve jõuab Sinuni üldjuhul mitte hiljem kui 3. kuupäevaks. Kui Sa ei näe arvet iseteeninduses, ei ole seda veel esitatud.

Kui arve ei jõudnud Sinuni õigeaegselt ei elektroonilisel ega paberkujul, võta kindlasti ühendust Diili klienditeenindusega, sest arve mittesaamine ei vabasta Diili teenuste eest tasumise kohustusest.

Elektroonilist arvet on alati võimalik vaadata Diili iseteeninduses.

Saldopäring 1711
SMS tekstiga: SALDO

Saada SMS tekstiga SALDO numbrile 1711.

Saad vastu SMS-i selle kohta, kui palju Sul raha on kulunud ja kui palju minuteid on miinimumarve piires juba kasutatud.

Jooksva seisu hulka on arvestatud kõik väljapoole miinimum arvet jäävad jooksval kuul kasutatud kõneteenused, SMS-id, lisateenuste ühekordsed tellimismaksed, teenustasud ja miinimum arve tasu. Pakettide, milles sisalduvad tasuta minutid teistele Diilidele, kasutajad saavad lisaks teada, kui palju on kasutatud kõneaega Diililt-Diilile helistamisel.

Eestis teostatud kõnede ja teenuste arvestus toimub ühepäevase täpsusega. Välismaal valitud ja vastuvõetud kõnede ning kasutatud teenuste maksumus arvutatakse pärast roaming-partnerite saadetud informatsiooni laekumist.

Krediiditingimused
Krediidilimiit

Diil esitab lepingulistele klientidele teenuseid krediidipõhimõttel, st et kliendil on õigus kasutada teenuseid krediidilimiidi ulatuses ja ta kohustub tasuma teenuste eest tagantjärgi vastavalt esitatud arvele, kui ei ole kahepoolselt kokku lepitud teisiti.

Kõik kliendile osutatud teenused ja nende maksumused kajastuvad kliendile esitatud arvel.

Krediidilimiit

Krediidilimiit on kehtiv rahaline piirsumma, milleni klient saab kasutada Diili teenuseid krediiti ehk ette. Krediidilimiit lähtub kliendisuhte pikkusest, kliendi staažist ja maksekäitumisest. Krediit hõlmab kõiki kliendile osutatud teenuseid, mis on rahaliste vahenditega katmata. Välismaal valitud ja vastuvõetud kõnede ning kasutatud teenuste maksumus arvutatakse pärast roaming-partnerite poolt saadetud informatsiooni laekumist. Seetõttu ei pruugi jooksva kuu krediidis kajastuda välisriigis tehtud kõnede ja teenuste maksumus.

Krediidilimiidi määrad

  • esmaliitunud erakliendile 60 €
  • esmaliitunud ärikliendile 120 €

Kliendile, kes on Diili teenuseid kasutanud üle 6 kuu, rakendub dünaamiline krediidilimiit, mis kujuneb vastavalt kliendi senisele teenusekasutusele. Väikese teenusekasutuse korral on tagatud krediidilimiit:

  • erakliendile 60 €
  • ärikliendile 120 €

Diilil on õigus võimaldada kliendile eeltoodust erinevat krediidilimiiti või osutada teenuseid rahaliste piiranguteta. Samuti on Diilil õigus üldtingimustes toodud juhtudel mitte osutada konkreetsele kliendile teenuseid krediidipõhimõttel ehk ettemakset tasumata.


Kehtiva krediidilimiidi suuruse saad teada ka iseteenindusest.

Krediidi jälgimine

Klient on kohustatud ise jälgima talle kehtivat krediidilimiiti ja teenusekasutust ning tegema ettemakseid krediidilimiiti ületavate teenuste eest. Kui kliendi mobiilinumbritele osutatud teenuste maksumus ületab talle kehtivat krediidilimiiti ja klient ei ole teinud ettemakset, võib Diil nõuda kliendilt vajaliku summa tasumist.

Krediidilimiidi ületamisel on Diilil õigus piirata side kliendi mobiilinumbril. Viibides Eestis on kliendil piiratud sidega võimalik kõnesid ja sõnumeid vastu võtta. Teavitame klienti sidepiirangust, selle põhjusest ja ajast lühisõnumiga, saates selle vähemalt ühele kliendi mobiilinumbrile või helistame kliendile. Nõutud summa(de) tasumisel taasavame mobiilside teenused.

Teenuste kasutuse jälgimine:

Maksegraafik

Maksetähtaja ületanud arveid on vajadusel võimalik tasuda maksegraafiku alusel 12 kuu jooksul.

Maksegraafikuga tasumise ajal on Diili teenuse kasutus piiratud. Eestis viibides saad kõnesid ja lühisõnumeid vastu võtta. Mobiilside taasavatakse pärast võlasumma lõplikku laekumist. Kui osamaksed ei laeku kokkulepitud tähtpäevadeks, kaotab maksegraafik kehtivuse ja jätkub võlahalduse tegevus.

Kui Sul on lisaks sideteenustele ka kehtiv(ad) järelmaksuteenuse leping(ud), võimaldame maksegraafikut ainult sideteenustele. Järelmaksuteenuse eest tuleb tasuda igakuiselt edasi vastavalt esitatud arvele.

Kui võlgnevus on üle antud inkassofirmale kohtuvälise menetluse läbiviimiseks, soovitame maksegraafiku sõlmimiseks pöörduda inkasso poole. Sellisel juhul Diil enam maksegraafikut ei sõlmi.

Maksegraafiku tellimine

Maksegraafiku saad sõlmida Diili iseteeninduses ning Telia esindustes tasudes selleks vajaliku sissemakse, mille suurus lähtub graafiku kestusest. Maksegraafiku koostamine esinduses on tasuline.