Abi


24h infotelefon: 13445. E-post: info@diil.eeÜhenduse loomine hädaabinumbriga 112

Diil tagab oma sidevõrgu kaudu tasuta ühenduse loomise riigisiseste hädaabinumbritega ning Euroopa ühtse hädaabinumbriga 112.

Võrgu mittetöötamise korral tuleb mobiiltelefonist eemaldada SIM-kaart. Sel juhul valib mobiiltelefon hädaabinumbrile helistamiseks mõne teise hetkel samas piirkonnas kättesaadava võrgu.

Häirekeskusesse saab saata ka SMS-i.

Diil tagab hädaabinumbritele helistajate asukohainfo riigisisesele hädaabiteenistusele, häirekeskusele ja julgeolekuasutustele elektroonilise side seaduses sätestatud korras.

Krediiditingimused

Krediidilimiit on kliendile kehtiv rahaline piirsumma, milleni klient saab kasutada Diili teenuseid krediiti ehk ette. Loe täpsemalt krediidilimiidist.

Üldtingimused
 • Telia Eesti AS üldtingimused EST | RUS | ENG
 • Telia Eesti AS Privaatsusteade EST
 • Kampaania “Liitu Diili e-poe pakkumistega” ametlikud reeglid EST | RUS
Tarbija taganemisõigus

Elektroonilises kanalis sõlmitud lepingust ja kauba tellimusest saad taganeda 14 kalendripäeva jooksul. Selleks täida avaldus ja too see Telia esindusse või saada digiallkirjastatult info@diil.ee

Kehtib alates 01.09.2014

1. Mõisted
1.1. Ettevõtja on Telia Eesti AS (registrikood 10234957).
1.2. Tarbija on füüsilisest isikust klient, kes kasutab Ettevõtja teenuseid või ostab Ettevõtjalt kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.
1.3. Sidevahendi abil sõlmitud leping on Ettevõtja ja Tarbija vaheline leping, mis sõlmitakse Ettevõtja veebipõhises klienditeenindus- ja müügikeskkonnas (näiteks Iseteenindus või e-pood) ning Ettevõtja ja Tarbija ei viibi lepingu sõlmimisel ühel ajal koos samas kohas ja lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas Tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi abil.
1.4. Väljaspool äriruume sõlmitud leping on leping, mis sõlmitakse Ettevõtja ja Tarbija üheaegsel kohalviibimisel kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruum, või Ettevõtja äriruumides või sidevahendi abil vahetult pärast seda, kui Ettevõtja on Tarbija ja Ettevõtja üheaegsel kohalviibimisel pöördunud Tarbija poole isiklikult ja individuaalselt kohas, mis ei ole Ettevõtja äriruumiks, või Ettevõtja korraldatud väljasõidu ajal eesmärgiga reklaamida ja müüa Tarbijale kaupu või pakkuda teenuseid.

2. Taganemisõigus
2.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Sidevahendi abil sõlmitud lepingust või Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust (edaspidi: Leping) 14 päeva jooksul.
2.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel:
2.2.1. alates Lepingu sõlmimise päevast teenuse osutamise Lepingu puhul või;
2.2.2. alates päevast mil Tarbija või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse kauba üleandmine Lepingu (näiteks müügi- või kasutuslepingu vms) puhul.
2.2.3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtja esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.
2.3. Ettevõtja kontaktandmed Diili kaubamärgi all pakutavate mobiilsideteenuste ja kaupade puhul:
Telia Eesti AS
Mustamäe tee 3, 15033 Tallinn (juriidiline aadress)
Telia Eesti AS esindused ja kontaktinfo: Diili kodulehel www.diil.ee
e-posti aadress: info@diil.ee
2.4. Tarbija võib taganemiseks kasutada lisatud või Ettevõtja kodulehel www.diil.ee kättesaadavaks tehtud taganemisavalduse vormi, kuid see ei ole kohustuslik.
2.5. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta Ettevõtjale ära enne taganemistähtaja lõppu.
2.6. Käesolevas juhendis toodud lepingust taganemise kord ei kehti Tarbija ja Ettevõtja vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingust ja 14-päevase (tasuta) prooviperioodiga teenuse/asja kasutamiseks sõlmitud lepingust taganemise korral. Nimetatud lepingutest taganemine/ pakkumise kasutamine toimub vastavas lepingus toodud ja/või Ettevõtja poolt kehtestatud korras.

3. Taganemisõiguse puudumine
3.1. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:
3.1.1. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, samuti kõnekaardid ja stardikomplektid kui Tarbija on ümbrise avanud;
3.1.2. Lepingute puhul, mille esemeks on suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui pakend on pärast kohaletoimetamist avatud (näiteks kõrvaklapid jms);
3.1.3. Lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks muusikafailid, filmid, audioraamatud jms), kui edastamine on alanud Tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;
3.1.4. Lepingute puhul, mille esemeks on kinkekaart ja sellel toodud unikaalne kood on juba kasutatud.

4. Lepingust taganemise tagajärjed
4.1. Kui Tarbija avaldas teenuse Lepingu sõlmimisel soovi, et teenuse osutamine algaks taganemistähtaja jooksul, kohustub ta tasuma Ettevõtjale Lepingu täitmisena üleantu väärtuse proportsionaalselt üleantuga ajani, mil Tarbija teavitas Ettevõtjat oma taganemisest Lepingust, võttes arvesse Lepingu kogumahtu. See tähendab, et näiteks kuutasulise teenuse puhul peab Tarbija maksma kasutatud teenuse eest kuutasu kuni Lepingust taganemiseni.
4.2. Lepingust taganemisel tagastab Ettevõtja Tarbijale kõik viimaselt saadud Lepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ettevõtja saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
4.3. Ettevõtja teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.
4.4. Tarbija peab asja Ettevõtjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ettevõtjale Lepingust taganemisest. Asja võib tagastada lähimasse Telia Eesti AS esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab Lepingu esemeks oleva asja enne 14-päevase tähtaja lõppu.
4.5. Ettevõtjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ettevõtja on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või Tarbija on esitanud Ettevõtjale tõendid, et ta on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
4.6. Lepingu esemeks olev asi tuleb Ettevõtjale tagastada originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid).
4.7. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal.
4.8. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
4.9. Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ettevõtjal õigus Tarbijale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

Diili kontaktinfo ja esindused

Oma teenuste ja andmete kohta saad infot Diili iseteenindusest.

Vajadusel saad helistada Diili infotelefonil 13445, saata e-kirja info@diil.ee või pöörduda lähimasse Telia esindusse.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab Sinu arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Sa saiti külastad. See võimaldab veebisaidil toimida nõuetekohaselt ning jätta meelde Sinu toimingud ja eelistused ka järgmiseks külastuskorraks. Küpsiseid kasutab enamik suurtest veebisaitidest.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • esimese osapoole küpsised, mille seadistab aadressiribal kuvatud sait;
 • kolmanda osapoole küpsised, mis pärinevad muudelt saitidelt, mida külastad ning mis sisaldavad ka reklaame või kujutisi.

Siit leiad juhised populaarsemates brauserites küpsiste lubamisest:

Google Chrome
 1. Klõpsa paremal ülaosas asuval Google Chrome’i menüü nupul (☰) ja vali Settings.
 2. Klõpsa lehe allosas asuval lingil Show advanced settings.
 3. Klõpsa Privacy jaotuses asuval nupul Content settings.
 4. Kõikide küpsiste lubamiseks märgi valik Allow local data to be set.
Firefox
 1. Klõpsa paremal ülaosas asuval Firefox’i menüü nupul (☰) ja vali Options.
 2. Vali alajaotus Privacy.
 3. Klõpsa History all paiknevas rippmenüüs valikul Use custom settings for history.
 4. Kõikide küpsiste lubamiseks märgi valik Accept cookies from sites.
Microsoft Internet Explorer

Näites on kasutatud brauserit Internet Explorer 11

 1. Klõpsa paremal ülaosas asuval Internet Exploreri seadete nupul ja vali Internet options.
 2. Vali alajaotus Privacy.
 3. Klõpsa liugur keskmisele ehk Medium positsioonile. See turvalisuse aste peaks olema piisav, et võimaldada peaaegu kõiki seaduslikke küpsiseid. Valik blokeerib automaatselt kolmanda osapoole küpsised, mis ei järgi privaatsuspoliitikat.
  • Kui soovid, et Internet Explorer lubaks kõiki küpsiseid, klõpsa liugur kõige alumisele positsioonile Accept All Cookies.
  • Oma valikute salvestamiseks klõpsa nupul Apply.
Safari
 1. Klõpsa Safari menüül ja vali Preferences.
 2. Kõikide küpsiste lubamiseks klõpsa alajaotusel Privacy ja vali Allow from websites I visit või Always allow.
Google Chrome mobiilis
 1. Vajuta paremal ülaosas asuval Google Chrome’i menüü nupul ja vali Settings.
 2. Ava alajaotus Site settings (kasutades Androidi) või Content Settings (kasutades iOS’i).
 3. Võimalda küpsiste lubamine järgnevalt:
  • Androidi kasutades – vajuta valikule Cookies ning lükka liugur ON positsiooni. Soovides lubada ka kolmanda osapoole küpsised, märgi linnuke kasti Allow third-party cookies.
  • iOS’i kasutades – vajuta valikule Accept cookies ning lükka liugur ON positsiooni.
Mozilla Firefox mobiilis
 1. Vajuta paremal ülaosas asuval Mozilla Firefox’i menüü nupul ja vali Settings.
 2. Ava alajaotus Privacy ning vali Cookies.
 3. Vajuta alajaotuses Cookies asuvale valikule Enabled.
Safari mobiilis (iOS)
 1. NB! Safari seadeid ei saa muuta Safari äpist. Seda saad teha, kui avad seaded (Settings) oma iOS seadmes.
 2. Leia ja vali seadete alt Safari – võimalik, et pead selle leidmiseks veidi allapoole kerima.
 3. Ava Privacy & Security all asuv valik Block Cookies.
 4. Kõikide küpsiste lubamiseks vali pakutavatest valikutest Allow from websites I visit või Always allow.